Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Wywiad z Krystyną Krzekotowską w miesięczniku
Data dodania: 2009-06-05 07:07:21
 
Wywiad z Krystyną Krzekotowską w miesięczniku
Zapraszamy do lektury
Spotkanie Samorządowców w dn. 2.06.2009 w Kawiarni Mesita ul. Sienna 93
Data dodania: 2009-06-04 12:44:19
 
Debata dr Krystyny Krzekotowskiej i innych kandydatow do Parlamentu Europejskiego, mających doświadczenia samorządowców w m. st. Warszawie z udziałem wszystkich opcji politycznych w dniu 2.06.2009 w Kawiarnia MESITA ul. Sienna 93
Wieczór Wyborczy Komitetu
Data dodania: 2009-06-03 15:12:58
 
Wieczór Wyborczy Komitetu
Czytaj więcej!!!!!
dr Krystyna Krzekotowska spotkała się z Klubami Stronnictwa Demokratycznego
Data dodania: 2009-06-02 22:50:17
 
Klub Stronnictwa Demokratycznego  Warszawa Mokotów zaprosił dr Krystynę Krzekotowsk± 
1 czerwca 2009 r. Międzynarodowy Dzień Dziecka - dr Krystyna Krzekotowska z wizyta u Dzieci Ulicy na Pradze
Data dodania: 2009-06-02 22:07:19
 
1 czerwca 2009 r. Międzynarodowy Dzień Dziecka - dr Krystyna Krzekotowska z wizyta u Dzieci Ulicy na Pradze
Wizyta dr Krystyny Krzekotowskej kandyduj±cej ze Stronnictwa Demokratycznego do Parlamentu Europejskiego z listy POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁO¦CI - CentroLewicy w Zespole Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
Krystyna Krzekotowska w sprawie polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju Polski
Data dodania: 2009-06-02 10:24:45
 
Krystyna Krzekotowska w sprawie polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju Polski
Polskie spółdzielnie, a spółdzielnie warszawskie w szczególności są efektywnymi i odnoszącymi sukcesy przedsiębiorstwami. One zapewniają zarządzanie znaczną części± zasobów mieszkaniowych, troszcz±c się o rewitalizację osiedli mieszkaniowych. Osiągnięcia polskich spółdzielni nie są niestety uznawane przez polityków. Nie s± one także akceptowane jako podmioty gospodarcze. Także ich wpływ na ustawodawstwo jest ograniczony. Ciągle zmieniane są przepisy prawa spółdzielczego. Niektóre partie polityczne prowadzą nawet kampanię przeciwko spółdzielczości, bezpodstawnie uznaj±c spółdzielnie za relikt socjalizmu. Pojawiaj± się nawet próby, by doprowadzić do zlikwidowania spółdzielni.
Stanowisko dr Krystyny Krzekoptowskiej w sprawie zwrotu gruntów warszawskich ich włacicielom
Data dodania: 2009-06-02 10:21:40
 
Stanowisko dr Krystyny Krzekoptowskiej  w  sprawie  zwrotu gruntów warszawskich ich włacicielom
Właciciele gruntów warszawskich, bezprawnie pozbawieni swej własnoci tzw. dekretem Bieruta maj± prawo do tego, aby w wolnej Polsce swe nieruchomoci odzyskać. Zawsze opowiadałam się za naprawieniem tej wielkiej krzywdy historycznej bez tworzenia kolejnego łańcucha krzywd i realizowałam to na terenie Gminy Warszawa-Bielany, jako wiceprzewodnicz±ca Rady i Przewodnicz±ca Komisji Polityki Mieszkaniowej. Najemcom zapewniono bowiem prawo do równorzędnego lokalu zamiennego.
Spotkanie ze spóldzielcami - mieszkańcami osiedla Głogi przy ul. Zagłoby 1 koło Nieporętu
Data dodania: 2009-06-01 14:10:13
 
5 czerwca godzina 16.
Spotkanie z mieszkancami Spółdzielni Mieszkaniowej "Domhut"
Data dodania: 2009-06-01 14:09:12
 
w dniu 4 czerwca o godz. 13
Spotkanie SD Mokotów
Data dodania: 2009-05-31 13:03:06
 
Spotkanie SD Mokotów
Klub SD Warszawa Mokotów zaprasza na spotkanie z Andrzejem Potockim, członkiem Zarz±du Głównego Stronnictwa Demokratycznego, posłem I, II i III kadencji Sejmu, współpracownikiem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Spotkanie odbędzie się we wtorek 2 czerwca w siedzibie głównej SD przy ul.
Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie Euro 2012 , sportu i urz±dzeń sportowych
Data dodania: 2009-05-31 12:02:37
 
Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej  w sprawie Euro 2012 , sportu i urz±dzeń sportowych
Sport i urz±dzenia sportowe nie s± w wystarczaj±cym stopniu rozwijane w  Polsce i w m. st. Warszawie, choć sport jest ważnym  elementem  naszego życiowego  komfortu   oraz  zachowania  zdrowia i sprawnoci. Urz±dzenia sportowe s± najczęciej zamknięte, choć na nich można byłoby
dr Krystyna Krzekotowska na temat współpracy z organizacjami pozarz±dowymi
Data dodania: 2009-05-30 23:41:55
 
dr Krystyna Krzekotowska na temat współpracy z organizacjami pozarz±dowymi
Przemiany dokonuj±ce się współczenie w Polsce i w Europie - zwłaszcza w osiedlach miejskich - wymagaj± nowej strategii. System socjalny, więzi s±siedzkie, opieka nad dziećmi i starszymi ludĽmi, zapobieganie przemocy w rodzinie i społecznemu wykluczeniu - wszystko to wymaga nowego podejcia i nowej organizacji. Przemiany
Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie komunikacji miejskiej
Data dodania: 2009-05-30 23:37:05
 
Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej  w sprawie komunikacji miejskiej
Komunikacja miejska, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijaj±cej się metropolii europejskiej, jak± jest Warszawa i miasta podwarszawskie - Grodzisk, Legionów, Nowy Dwór, Otwock, Piaseczno, Pruszków i Wołomin), to podstawowy problem, który rozwi±zać powinny władze państwowe i samorz±dowe.Niestety dot±d
Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie ochrony zdrowia
Data dodania: 2009-05-30 23:33:20
 
Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej  w sprawie ochrony zdrowia
Służba zdrowia - zwłaszcza w Warszawie - nie nad±ża za potrzebami w zakresie leczenia chorób, zwi±zanych z wspomnianymi uci±żliwociami, a także nie wykorzystuje wszystkich zdobyczy medycyny dla ratowania zdrowia i życia Polaków.. Konieczne jest z jednej strony podjęcie radykalnych działań w kierunku zmiany tego
Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie równouprawnienia kobiet
Data dodania: 2009-05-30 12:45:03
 
Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej  w sprawie równouprawnienia kobiet
Większoć naszych obywateli to Kobiety, a więc mój program wyborczy będzie realizowany dla kobiet i z kobietami.
Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie Polonii
Data dodania: 2009-05-29 10:55:55
 
Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie Polonii
Krystyna Krzekotowaska kandyduj±ca obecnie do Parlamentu Europejskiego złożyła owiadczenie, że uczyni wszystko aby męczeńska mierć naszego Rodaka Roberta Dziekońskiego, który stał się ofiar± współczesnego barbarzyństwa władzy - nie była daremna.
Stanowisko w sprawie osób niepełnosprawnych
Data dodania: 2009-05-29 10:51:30
 
Stanowisko w sprawie osób niepełnosprawnych
Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu
Stanowisko w sprawie obywatelskiego prawa do informacji
Data dodania: 2009-05-23 13:01:04
 
Stanowisko w sprawie obywatelskiego prawa do informacji
Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie obywatelskiego prawa do informacji - europejska strategia współpracy z Obywatelami oraz z mediami
Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie szkolnictwa i nauki
Data dodania: 2009-05-23 12:55:14
 
Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie szkolnictwa i nauki
Kształc±ca się młodzież jest nasz± przyszłoci± i dlatego musimy stwarzać jej szanse, aby po ukończeniu polskich szkół i uczelni nie musiała emigrować w poszukiwania pracy.
Stanowisko w sprawie wykorzystywania Funduszy Europejskich
Data dodania: 2009-05-23 12:45:41
 
Stanowisko w  sprawie  wykorzystywania Funduszy Europejskich
Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie wykorzystywania Funduszy Europejskich spotkanie w Unii Spółdzielców Mieszkaniowych
Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie bezpieczeństwa Obywateli
Data dodania: 2009-05-23 12:42:08
 
Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej  w sprawie bezpieczeństwa Obywateli
Stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie bezpieczeństwa Obywateli - spotkanie w Stowarzyszeniu Damy Rade z udziałem Fundacji BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI
Stanowisko w sprawie polskiej spółdzielczoci mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju Polski
Data dodania: 2009-05-21 14:52:13
 
Stanowisko w sprawie polskiej spółdzielczoci mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju Polski
Przedstawiamy stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie polskiej spółdzielczoci mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju Polski.
Krystyna Krzekotowska wspiera współpracę Berlina i Warszawy. Spotkanie u Pani Prezydent.
Data dodania: 2009-05-21 14:25:20
 
Krystyna Krzekotowska wspiera współpracę Berlina i Warszawy. Spotkanie u Pani Prezydent.
Miasta Warszawa i Berlin współpracuj± przy rewitalizacji osiedli mieszkaniowych i wymieniaj± dowiadczenia w tym zakresie. W szczególnoci dzielnica Praga uczestniczy w Programie Unii Europejskiej URBACK Inny ważny projekt jest zwi±zany z oszczędnoci± energii, podnoszeniem kwalifikacji i wymian± dowiadczeń pracowników urzędów.
Krystyna Krzekotowska o budownictwie i rewitalizacji miast oraz osiedli
Data dodania: 2009-05-20 11:36:56
 
Krystyna Krzekotowska o budownictwie i rewitalizacji miast oraz osiedli
Stanowisko doktor Krystyny Krzekotowskiej w sprawie budownictwa i rewitalizacji miast oraz osiedli mieszkaniowych.
Konferencja Prasowa
Data dodania: 2009-05-19 12:32:31
 
Konferencja Prasowa
"WYMIAR SPRAWIEDLIWO¦CI PO WEJ¦CIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ" oraz "FUNDUSZE UNIJNE NA MIESZKALNICTWO" to tematy zaplanowanej na 27 maja konferencji prasowej z udziałem kandydatki do Europarlamentu Krystyny Krzekotowskiej oraz posła Parlamentu Europejskiego Pawła Piskorskiego. Zapraszamy dziennikarzy oraz osoby zainteresowane.
Zaproszenie na konferencję: ?Bez równoci płci nie będzie nowoczesnej europejskiej demokracji"
Data dodania: 2009-05-19 12:13:59
 
Zaproszenie na konferencję: ?Bez równoci płci nie będzie nowoczesnej europejskiej demokracji
DEMOKRATYCZNA UNIA KOBIET, POLSKIE LOBBY KOBIET I FUNDACJA IM. RÓŻY LUKSEMBURG ZAPRASZAJˇ w dniu 20 maja 2009 r. na debatę publiczn± ?Bez równoci płci nie będzie nowoczesnej europejskiej demokracji".
Spotkanie dr Krystyny Krzekotowska z członkami Stowarzyszenia Obywatelskich Incjatyw
Data dodania: 2009-05-17 11:27:44
 
Spotkanie dr Krystyny Krzekotowska z członkami Stowarzyszenia Obywatelskich Incjatyw
Kandyduj±ca do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw spotkała się w dniu 11.05. 2009 r. z członkami tego Stowarzyszenia.