Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Spotkanie dr Krystyny Krzekotowskiej w programie Tomasza Lisa
Data dodania: 2009-06-02 23:04:12

Udział dr Krystyny Krzekotowskej kandyduj±cej ze Stronnictwa Demokratycznego do Parlamentu Europejskiego z listy POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁO¦CI - CentroLewicy w programie Tomasza Lisa.
Dr Krystyna Krzekotowska kandyduj±ca ze Stronnictwa  Demokratycznego do Parlamentu Europejskiego  z listy POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁO¦CI - CentroLewicy   w programie Tomasza LIsa  zaapelowała  do  Internautów, którzy przyznaj± Jej czołowe miejsce w sondażach internetowych. 
Proszę Was pójdżcie na wybory, a fakt, że w ostatnim swoim programie  przed 7 czerwca (dat± wyborów) Red. Tomasz Lis uczynił  pracę internautów przedmiotem debaty w swoim programie wiadczy o jego wielkiej politycznnej intuicji.

To internauci bowiem mog± i powinni - jako Obywatele najbardziej zorientowani odnonie walorów lub wad kandydatów  -  zadecydować o wynikach wyborów.
 
Stanowisko  dr Krystyny Krzekotowskiej na temat kultury i sztuki w pracach samorz±du terytorialnego - rola mediów prasy radia i telewizji
 
Warszawa i Polska ma bogat± tradycję w dziedzinie kultury i sztuki,  promieniuj±c± na cał± Europę i wiat. Europejska strategia zarz±dzania miastami i państwami powinna byc wdrażana  także  w dziedzinie kultury i sztuki .
Powinna ona być oparta na współpracy z twórcami współczesnej kultury we wszystkich jej dziedzinach. Liczę na prasę, radio i telewizję, że będ± moimi sojusznikami w  tej dziedzinie. 

Współczeni pisarze, poeci, muzycy, twórcy filmowi, dziennikarze nieustannie utrwalaj± piękno Warszawy. Trzeba tu pamiętać o roli szkolnictwa artystycznego, a zarazem o przestrodze Witolda Gombrowicza: "Nie ma to jak szkoła gdy chodzi o wdrożenie uwielbienia dla wszelkich geniuszów."

Wielu dzielnicom  warszawskim oraz miejscowociom podwarszawskim trzeba przywrócić dawn± rolę kulturow±, jako miejsca rekreacji i kulturalnej rozrywki dla mieszkańców Warszawy, by nie  stawały się  - jak teraz - pustyni± kulturaln±.

Zaproszeni przez  Redaktora Lisa  twórcy kultury  (zdjęcia w galerii)  trafnie przedstawili swoje zaangazowanie w kampanii wyborczej, jako wyraz patriotyzmu.
Trzeba zrobić wszystko, aby dzięki szerszemu udziałowi twórców  zapobiec degradacji  osobowoci Polaków  wskutek nieustannej kampanii negatywnej rodz±cej  ogrony stres Obywareli wyrażany na forach internetowych.
 
Nie wystarczy  zwalczać   skutków, a więc agresji Polaków, lecz trzeba wyaliminowac ich przyczynę. U podstaw agresywnych zachowań Obywareli leż± błedy władzy, jej arogancja i lekceważenie spraw ważnych dla Obywateli. 
 
Docenienie roli kultury w procesie przemian to warunek zastosowania w Polsce europejskiej strategii zarz±dzania miastem i państwem.