Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie ochrony zdrowia
Data dodania: 2009-05-30 23:33:20

Służba zdrowia - zwłaszcza w Warszawie - nie nad±ża za potrzebami w zakresie leczenia chorób, zwi±zanych z wspomnianymi uci±żliwociami, a także nie wykorzystuje wszystkich zdobyczy medycyny dla ratowania zdrowia i życia Polaków.. Konieczne jest z jednej strony podjęcie radykalnych działań w kierunku zmiany tego

Służba zdrowia - zwłaszcza w Warszawie - nie nad±ża za potrzebami w zakresie leczenia chorób, zwi±zanych z wspomnianymi uci±żliwociami, a także nie wykorzystuje wszystkich zdobyczy medycyny dla ratowania zdrowia i życia Polaków..
Konieczne jest z jednej strony podjęcie radykalnych działań w kierunku zmiany tego stanu rzeczy.
Z jednej strony powinno top polegać na wyeliminowaniu szkodliwych dla zdrowia czynników życia w miecie, a z drugiej strony na usprawnieniu opieki medycznej. Konieczne jest zapewnienie szybszego dostępu do specjalistów, do wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób okresu dzieciństwa.
Dotyczy to zwłaszcza rozszczepu podniebienia u dzieci , które może być całkowicie wyleczone przy współpracy interdyscyplinarnej lekarzy chirurgów, psychologów , logopedów i pedagogów
Wczesna i kompetentna pomoc może przywrócić dzieciom funkcję mowy, a tym samym umożliwić prawidłowy dzieciom zagrożonym z tego powodu .społecznym wykluczeniem ..

Znacznie większy niż dot±d nacisk położyć należy na profilaktykę zdrowotn±, w szczególnoci na zapobieganie wielu chorobom cywilizacyjnym dzięki odkryciom naukowym m.in. w dziedzinie endokrynologii.

Wzmóc trzeba opiekę zdrowotn± nad osobami starszymi.

Służbie zdrowia należy zapewnić warunki do prawidłowego wykonywania tego zawodu dla dobra pacjentów.

Usprawnieniu służby zdrowia winna służyć decentralizacja i przekazania niektórych uprawnień ze szczebla miasta na szczebel dzielnicowy, a więc bliżej Obywatela i jego potrzeb, aby potrzeby te były lepiej zaspokajane.
Obecna reforma służby zdrowia jest w każdym razie dalece nie wystarczaj±ca.