Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Spotkanie
Data dodania: 2009-05-28 16:17:32

Dnia 29 maja 2009 r. godz. 14.00, ul. Odrębna 10 odbęd± się "URODZINY DOMU" Fundacji Pomocna Dłoń. Zapraszamy do galerii

Choroba mojego dziecka stała się inspiracj± do pomocy innym potrzebuj±cym dzieciom.
Dlatego zapraszam Państwa na tę niekonwencjonaln± uroczystoć urodzin domu opieki naszej Fundacji.
Tworzyłam ten dom z innymi rodzicami, aby zapewniał godne warunki życia mieszkańcom na poziomie standardow europejskich. Tera inni naladuj± nasz pionierski projekt

W programie częć artystyczna i atrakcje. Jeszcze raz serdecznie zapraszam

dr Krystyna Krzekotowska
Kandydatka do Parlamentu Europejskiego
z Komitetu Porozumienie dla Przyszłoci

 

Fundacja „Pomocna Dłoń” została założona przez rodziców dzieci z niepełnosprawnoci± intelektualn± w 1990 r. z myl± o zapewnieniu wszechstronnej pomocy swoim dzieciom, a w szczególnoci zapewnienia stałego miejsca pobytu po mierci ich rodziców.
Od 2001 r. na mocy porozumienia, Fundacja prowadzi Dom na zlecenie Wojewody, jako Dom Pomocy Społecznej. Od 1997 r.  został uruchomiony hostel (¦rodowiskowy Dom Samopomocy) z 5 miejscami dla osób z niepełnosprawnoci± intelektualn±, czasowo potrzebuj±cych pomocy.
Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych z niepełnosprawnoci± intelektualn± w stopniu umiarkowanym, które:

  • s± względnie sprawne ruchowo,
  • nie s± agresywne i uci±żliwe dla otoczenia,
  • nie s± chore psychicznie.


Zdjęcia ze spotkania