Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


List otwarty w sprawie Europejskiej Akademii Prawa
Data dodania: 2024-06-03 21:41:16

Światowy Kongres Polaków Warszawa, dnia 2.06.2024 r. List otwarty do Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Adama Bodnara Szanowny Panie Ministrze, Z wielką nadzieją przyjęliśmy wybór Pana Profesora na Ministra Sprawiedliwości RP. Jesteśmy głosem szerokiego grona prawników, którzy po latach braku szacunku do litery i powagi prawa w Polsce, oczekują zmiany. Wspólnie pragniemy reprezentować interes Polek i Polaków, zasługujących na lepsze prawo. Dlatego pragniemy Pana poinformować o inicjatywie, która obecnie ma szansę na realizację. Chodzi o zapewnienie polskim obywatelom ochrony prawnej na najwyższym poziomie i zgodnej z europejskimi standardami, czyli na poziomie takim, jaki zapewniany jest obywatelom innych państw członkowskich. Wymaga to permanentnego kształcenia kadr i zdobywania wiedzy, a także treningów społecznej wrażliwości i empatii w celu uniknięcia uchybień i naruszania praworządności w pracy organów władzy, w tym władzy sądowniczej. Do tej pory miała temu służyć finansowana przez Parlament Europejski i kraje członkowskie Europejska Akademia Prawa w Trier, utworzona z inicjatywy Niemieckiego Ministra Sprawiedliwości. Akademia ta nie była i nie jest dostępna dla polskich prawników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, gdyż nie zostało spełnione uzgodnienie, do jakiego doszło między Dyrektorem Europejskiej Akademii Prawa w Trier a Ministrem Sprawiedliwości Andrzejem Kalwasem. Po pierwsze uzgodniono, że język polski, jako język największego nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będzie jednym z języków wykładowych tej Akademii. Drugie uzgodnienie dotyczyło podjęcia działań na rzecz utworzenia w Warszawie analogicznej Akademii dla potrzeb obywateli polskich, a także obywateli pozostałych nowych państw członkowskich, zgodnie z zasadą równego traktowania. Odpowiednik tej Akademii mógłby być samodzielną Akademią lub filią Akademii w Trier. Dla uniknięcia problemów w Polsce w zapewnieniu praworządności, co spowodowało - pod rządem PiS - wstrzymanie napływu Funduszy Europejskich, niezbędne są kadry, które nie tylko znają prawo, ale też potrafią z wrażliwością i wyczuciem oraz w dobrej wierze je stosować.. Jako doświadczeni prawnicy w duchu odpowiedzialności za przyszłość, postulujemy zatem otwarcie wszystkim chętnym drogi do umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany doświadczeń na międzynarodowym, europejskim forum, dzięki uruchomieniu także finansowania na analogicznych zasadach jakie przyjęte zostały w odniesieniu do Europejskiej Akademii Prawa w Trier.


Światowy Kongres Polaków

Warszawa, dnia 2.06.2024 r.

List otwarty do Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej,
prof. Adama Bodnara

Szanowny Panie Ministrze,

Z wielką nadzieją przyjęliśmy wybór Pana Profesora na Ministra Sprawiedliwości RP. Jesteśmy głosem szerokiego grona prawników, którzy po latach braku szacunku do litery i powagi prawa w Polsce, oczekują zmiany. Wspólnie pragniemy reprezentować interes Polek i Polaków, zasługujących na lepsze prawo.

Dlatego pragniemy Pana poinformować o inicjatywie, która obecnie ma szansę na realizację. Chodzi o zapewnienie polskim obywatelom ochrony prawnej na najwyższym poziomie i zgodnej z europejskimi standardami, czyli na poziomie takim, jaki zapewniany jest obywatelom innych państw członkowskich.
Wymaga to permanentnego kształcenia kadr i zdobywania wiedzy, a także treningów społecznej wrażliwości i empatii w celu uniknięcia uchybień i naruszania praworządności w pracy organów władzy, w tym władzy sądowniczej.

Do tej pory miała temu służyć finansowana przez Parlament Europejski i kraje członkowskie Europejska Akademia Prawa w Trier, utworzona z inicjatywy Niemieckiego Ministra Sprawiedliwości. Akademia ta nie była i nie jest dostępna dla polskich prawników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, gdyż nie zostało spełnione uzgodnienie, do jakiego doszło między Dyrektorem Europejskiej Akademii Prawa w Trier a Ministrem Sprawiedliwości Andrzejem Kalwasem.

Po pierwsze uzgodniono, że język polski, jako język największego nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będzie jednym z języków wykładowych tej Akademii.
Drugie uzgodnienie dotyczyło podjęcia działań na rzecz utworzenia w Warszawie analogicznej Akademii dla potrzeb obywateli polskich, a także obywateli pozostałych nowych państw członkowskich, zgodnie z zasadą równego traktowania.
Odpowiednik tej Akademii mógłby być samodzielną Akademią lub filią Akademii w Trier.

Dla uniknięcia problemów w Polsce w zapewnieniu praworządności, co spowodowało - pod rządem PiS - wstrzymanie napływu Funduszy Europejskich, niezbędne są kadry, które nie tylko znają prawo, ale też potrafią z wrażliwością i wyczuciem oraz w dobrej wierze je stosować..
Jako doświadczeni prawnicy w duchu odpowiedzialności za przyszłość, postulujemy zatem otwarcie wszystkim chętnym drogi do umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany doświadczeń na międzynarodowym, europejskim forum, dzięki uruchomieniu także finansowania na analogicznych zasadach jakie przyjęte zostały w odniesieniu do Europejskiej Akademii Prawa w Trier.

Idea ta zrodziła się w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości w toku pionierskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Niemieckich oraz z Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Prawników. Była ona prezentowana także przez przedstawicieli nauki prawa, na wielu ogólnokrajowych, międzynarodowych i bilateralnych polsko-niemieckich naukowych konferencjach i kongresach, odbywających się m.in. na Uczelni Łazarskiego oraz w salach Sejmu i Senatu RP.
Projekt Europejskiej Akademii Prawa jest wspierany także przez Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw oraz Światowy Kongres Polaków, który obradowa. w Zamku Królewskim w Warszawie.
Podczas Dnia Polonii, obchodzonego 26 maja 2024 r. z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, inicjatywa ta spotkała się z zainteresowaniem ze strony uczestników tego wydarzenia w Berlinie. Jest to swoisty fenomen międzynarodowej współpracy, zwłaszcza polskich prawników, pełniących obowiązki we wszystkich krajach w szeroko pojętych organach wymiaru sprawiedliwości.
Odwołując się do wiedzy i wrażliwości społecznej Szanownego Pana Profesora oraz doświadczeń w roli Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracamy się z prośbą o spotkanie, w celu omówienia tego tematu i podjęcia działań.
W działaniach tych należałoby uwzględnić umowę o wspieraniu współpracy prawników, podpisaną uroczyście przed laty i nadal aktualną w Ambasadzie RP w Berlinie przez Ministrów Sprawiedliwości Polski i Niemiec (Pani Minister dr Hanna Suchocka oraz Pani Minister prof. Herta Daubler-Gmelin).

Wyrażamy nadzieję, że pozytywna zmiana w podejściu do praworządności oraz do oddolnych społecznych inicjatyw a także do zapewnienia polskim Obywatelom i Polsce równego traktowania w Unii Europejskiej i należytej ochrony prawnej, wszystko to stwarza warunki i klimat dla realizacji nowych projektów, czyli także dla realizacji idei Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie..
Realizacja tego projektu będzie zarazem służyła umacnianiu prestiżu i pozytywnego wizerunku Polski w Europie i na świecie.

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolaków.pl .
Andrzej Rępalski
Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
__________________________________________________________________________

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17
KRS 0000690041 www.swiatowykongrespolakow.pl
k.krzekotowska@swiatowykongrespolakow.plTel. 603 996 408 Konto
PKO Bank Polski 73 1020 1026 0000 1702 0451 8601