Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Projekt Światowego Kongresu Polaków 2024
Data dodania: 2024-01-04 12:49:59

Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie PRAWO, MEDYCYNA i KULTURA DLA POKOJU Globalizacja instrumentów prawnych oraz ich wpływ na ochronę zdrowia, dóbr kultury, praw obywateli oraz na pokojowe rozwiązywanie konfliktów w kraju i na arenie międzynarodowej. Rola współpracy Polaków w kraju z Polonią i Polakami za granicą Organizatorzy: Światowy Kongres Polaków Zamek Królewski w Warszawie Fundacja Buda Staging Performance Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne Fundacja Kultury i Sztuki artHolding Patronat honorowy: Minister Spraw Zagranicznych Marszałek Sejmu Prezydent m.st. Warszawy Patronat naukowy: UCZELNIA Łazarskiego Patronat medialny: TVP Polonia Światowe Forum Dziennikarzy Polonijnych Polvision Stowarzyszenie Polskich Mediów Portal Interwizja Warszawa Portal Polska Mówi| PAP PROGRAM RAMOWY Miejsce: Zamek Królewski, Warszawa Sesje plenarne: Sala główna 09:30 – 10: 45 Rejestracja uczestników konferencji 11:00 Uroczyste otwarcie kongresu oraz wystawy art.pl.Tadeusza Kurka „Portrety słynnych Polaków” Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków • Przemówienia przedstawicieli: Marszałek Sejmu RP Marszałek Senatu RP •Minister Spraw Zagranicznych Zrzeszenia Prawników Polskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Naczelnej Rady Adwokackiej Stowarzyszenia Sędziów Justitia Stowarzyszenia Prokuratorów RP Krajowej Rady Komorniczej 12:10-13:30 SESJA PLENARNA I Nowoczesna i umiędzynarodowiona edukacja prawna oraz kultura i świadomość prawna Obywateli gwarancją ochrony praw obywateli na poziomie światowym. Rola szkolnictwa wyższego, studiów podyplomowych, międzynarodowych akademii prawa, organizacji zawodowych i społecznych. Rola władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Rola międzynarodowej współpracy prawników (Światowa Akademia Prawa) oraz współpracy z mediami. Prowadzący: Prof. Dr hab. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dr Krystyna Krzekotowska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Zaproszeni mówcy: • Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów •Jacek Harasimowicz, Kancelaria Prawa Polonii •Małgorzata Gołacka, Konsultant ds. Organizacyjnych Światowego Kongresu Polaków • Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski • Elżbieta Komorowska, Konsultant ds. Edukacji ŚKP • dr Józef Musioł, Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Stowarzyszenia Sądu Najwyższego, członek Rady Naukowej ŚAP • Sędzia Sigfrid Willuzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych, członek Rady Naukowej ŚAP • Sabina Palluch, Konsultant ds. Polonii Niemieckiej Światowego Kongresu Polaków •Jacek Gancarson, Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków •Sławomir Platta, Stowarzyszenie Prawników Amerykańskich •Sędzia Thomas Guddat, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Dyskusja 13:30 – 14:30 Otwarcie wystawy art.pl Tadeusza Kurka „Portrety Słynnych Polaków” Otwarcia dokona prof.dr hab ASP w Warszawie Artur Krajewski oraz Tadeusz Kurek , Promotor Kultury i Sztuki Polonijnej-członek Światowej Rady Badań nad Polonią 14:30-15:30 SESJA PLENARNA II Kultura i sztuka formą promocji Polski na świecie oraz największym dobrem narodowym w świetle doświadczeń historycznych i współczesnych. Prawo autorskie i ochrona dóbr kultury i własności intelektualnej na arenie międzynarodowej. • Prowadzący: dr Zbigniew Hundert, Wicedyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie • prof. dr hab. Artur Krajewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie • Hanna Grosfeld-Buda, Reżyser, Konsultant ds. Kultury oraz ds. Współpracy z Mediami Światowego Kongresu Polaków Zaproszeni mówcy: • red. Hanna Kielich – Rainka, Redaktor Naczelny Pisma FENOMEN POLSKA • prof. Tadeusz Kurek, Twórca Kultury i Sztuki Polonijnej Światowej Rady Badań nad Polonią • Bożena Krasoń, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego • prof. dr hab. Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski • Rafał Sisicki Wiceprzewodniczący oddziału ZASP w Warszawie • Jerzy Jankowski, Wiceprzewodniczący Warszawskiego Związku Literatów Polskich • prof. dr hab. Jan Tutaj, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie • Agnieszka Wende specjalistka ds. prawa autorskiego • Magdalena Wleklik Przewodnicząca Koła Scenarzystów SFP Dyskusja 15:30-16:30 SESJA PLENARNA III Prawo, jako instrument doskonalenia ochrony zdrowia obywateli, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i dostępności oraz skutecznego zarządzania służbą zdrowia. Prowadzący: • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Ministra Zdrowia Zaproszeni mówcy: • prof. Wiesław Jędrzejczak, Krajowy Konsultant, członek Rady Naukowej ŚAP • Bogusław Falkowski, Sanatorium w Pałacu na Wodzie w Augustowie • Prof. Elżbieta Szaroszyk, Prodziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego • Renata Rutkowska, okulista, Kongres Polonii Amerykańskiej • Bożena Lewicka, Konsultant ds. Zdrowia Światowego Kongresu Polaków • Katarzyna Dąbrowska, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Medycyny • dr Wioletta de Charry, Konsultant ds. Medycznych, Dyrektor Biura Francuskiej Agendy Światowej Akademii Prawa • Maciej Sobieszczanski, Konsultant ds. Rehabilitacji Światowego Kongresu Polaków • dr Agnieszka Kruk, Konsultant ds. Medycznych ŚKP • dr Ewa Nita, LUIX MED. Onkologia, członek Rady Naukowej ŚAP • dr Ewa Wierzbowska, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej Dyskusja 16:30-17:30 SESJA PLENARNA IV Ochrona praw obywateli. W szczególności w prawie gospodarczym, lotniczym, prawie pracy i prawie rodzinnym. Likwidacja prawnych barier rozwoju gospodarczego. Prowadzący: • dr Mieczysław Błoński, wiceprezydent Uczelni Łazarskiego • dr Magdalena Rycak, Radca Prawny, Kierownik Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego Zaproszeni mówcy: • dr Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej • prof. Iwona Foryś, Uniwersytet Szczeciński • Maria Ślązak, Radca Prawny, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników • Artur Słuchożebrski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Homo Bonus • dr Dominik Wagner, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników • dr. Peter Diedrich, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników • dr Irena Kleniewska, Przewodnicząca Rady Naukowej Światowej Akademii Prawa • Prof. Helga Oberloskamp, Uniwersytet w Kolonii, członek Rady Naukowej ŚAP • Sędzia Urszula Klejnowska, Konsultant ds. Prawnych ŚKP Dyskusja 17:30-18:30 SESJA PLENARNA V Stabilne i harmonijne prawo mieszkaniowe i spółdzielcze, jako forma zabezpieczenia praw mieszkaniowych obywateli. Odbudowa zniszczonego w pierwszym okresie transformacji ustrojowej zaplecza naukowo-badawczego i szkoleniowego Prowadzący: Grzegorz Okoński, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego dr Krystyna Krzekotowska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, Zaproszeni mówcy: • dr Magdalena Malinowska, Kierownik Studiów Podyplomowych Legislacji Uczelni Łazarskiego • Wiesław Krawczyński, pełnomocnik Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Torwar • Beata Piworowicz, Prezes Stowarzyszenia Damy Radę • Grzegorz Jakubiec, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką • Andrzej Półrolniczak, Prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych • prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk, Uczelnia Łazarskiego • Jolanta Stępień, Konsultant ds. Prawnych Światowego Kongresu Polaków Dyskusja 18:30-19:30 SESJA PLENARNA VI Prawo, jako instrument zapewniania bezpieczeństwa Obywateli oraz przyjaznej współpracy międzynarodowej, w tym współpracy w odbudowie Ukrainy. Rola Polonii, dyplomacji i organizacji pozarządowych, w tym organizacji polonijnych. Prowadzący: • Ewa Broda, Honorowy Ambasador ŚKP, • prof. Grażyna Dzwonkowska, Dyrektor Instytutu Europejskiej Integracji Zaproszeni mówcy: • Artur Konrad, Prezes Stowarzyszenia Łagierników • Rafał Ratuski, Klub Absolwentów Akademii Rynku Nieruchomości Uczelni Łazarskiego • Andrzej Rępalski, członek Zarządu Światowego Kongresu Polaków • Wojciech Mazur, Kongres Polonii Amerykańskiej • Irena Buczyńska, Prezes Fundacji Nowa Wieś • Ewa Kacprzak-Szymańska, Konsultant ds. Prawnych ŚKP • Sylwester Szafarz Ambasador • dr Christoph Musialik, Dyrektor Biura Niemieckiej Agendy Światowej Akademii Prawa • Marina Getman, Dyrektor Biura Ukraińskiej Agendy Światowej Akademii Prawa Dyskusja 20:00-22:30 Uroczysta kolacja i Gala „Złoty Laur Polonusa 2024” Złoty Laur Polonusa – statuetka przyznawana wybitnym osobom zaangażowanym i wpływającym na promocję polskiej kultury, nauki i narodowych wartości w okręgach polonijnych na świecie.


Światowy Kongres Polaków
na Zamku Królewskim w Warszawie
PRAWO, MEDYCYNA i KULTURA DLA POKOJU
Globalizacja instrumentów prawnych oraz ich wpływ na ochronę zdrowia, dóbr kultury, praw obywateli oraz na pokojowe rozwiązywanie konfliktów w kraju i na arenie międzynarodowej.
Rola współpracy Polaków w kraju z Polonią i Polakami za granicą
Organizatorzy:
Światowy Kongres Polaków
Zamek Królewski w Warszawie
Fundacja Buda Staging Performance
Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne
Fundacja Kultury i Sztuki artHolding

Patronat honorowy:
Minister Spraw Zagranicznych
Marszałek Sejmu
Prezydent m.st. Warszawy
Patronat naukowy:
UCZELNIA Łazarskiego

Patronat medialny:
TVP Polonia
Światowe Forum Dziennikarzy Polonijnych
Polvision
Stowarzyszenie Polskich Mediów
Portal Interwizja Warszawa
Portal Polska Mówi|
PAP


PROGRAM RAMOWY

Miejsce: Zamek Królewski, Warszawa
Sesje plenarne: Sala główna

09:30 - 10: 45 Rejestracja uczestników konferencji
11:00 Uroczyste otwarcie kongresu oraz wystawy art.pl.Tadeusza Kurka „Portrety słynnych Polaków"
Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

• Przemówienia przedstawicieli:
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP
•Minister Spraw Zagranicznych
Zrzeszenia Prawników Polskich
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
Naczelnej Rady Adwokackiej
Stowarzyszenia Sędziów Justitia
Stowarzyszenia Prokuratorów RP
Krajowej Rady Komorniczej

12:10-13:30 SESJA PLENARNA I
Nowoczesna i umiędzynarodowiona edukacja prawna oraz kultura i świadomość prawna Obywateli gwarancją ochrony praw obywateli na poziomie światowym. Rola szkolnictwa wyższego, studiów podyplomowych, międzynarodowych akademii prawa, organizacji zawodowych i społecznych. Rola władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
Rola międzynarodowej współpracy prawników (Światowa Akademia Prawa) oraz współpracy z mediami.

Prowadzący:
Prof. Dr hab. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
dr Krystyna Krzekotowska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
Zaproszeni mówcy:

• Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów
•Jacek Harasimowicz, Kancelaria Prawa Polonii
•Małgorzata Gołacka, Konsultant ds. Organizacyjnych Światowego Kongresu Polaków
• Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski
• Elżbieta Komorowska, Konsultant ds. Edukacji ŚKP
• dr Józef Musioł, Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Stowarzyszenia Sądu Najwyższego, członek Rady Naukowej ŚAP
• Sędzia Sigfrid Willuzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych, członek Rady Naukowej ŚAP
• Sabina Palluch, Konsultant ds. Polonii Niemieckiej Światowego Kongresu Polaków
•Jacek Gancarson, Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków
•Sławomir Platta, Stowarzyszenie Prawników Amerykańskich
•Sędzia Thomas Guddat, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów

Dyskusja
13:30 - 14:30 Otwarcie wystawy art.pl Tadeusza Kurka „Portrety Słynnych Polaków"
Otwarcia dokona prof.dr hab ASP w Warszawie Artur Krajewski oraz Tadeusz Kurek , Promotor Kultury i Sztuki Polonijnej-członek Światowej Rady Badań nad Polonią
14:30-15:30 SESJA PLENARNA II
Kultura i sztuka formą promocji Polski na świecie oraz największym dobrem narodowym w świetle doświadczeń historycznych i współczesnych.
Prawo autorskie i ochrona dóbr kultury i własności intelektualnej na arenie międzynarodowej.
• Prowadzący:
dr Zbigniew Hundert, Wicedyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
• prof. dr hab. Artur Krajewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
• Hanna Grosfeld-Buda, Reżyser, Konsultant ds. Kultury oraz ds. Współpracy z Mediami Światowego Kongresu Polaków
Zaproszeni mówcy:
• red. Hanna Kielich - Rainka, Redaktor Naczelny Pisma FENOMEN POLSKA
• prof. Tadeusz Kurek, Twórca Kultury i Sztuki Polonijnej Światowej Rady Badań nad Polonią
• Bożena Krasoń, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego
• prof. dr hab. Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski
• Rafał Sisicki Wiceprzewodniczący oddziału ZASP w Warszawie
• Jerzy Jankowski, Wiceprzewodniczący Warszawskiego Związku Literatów Polskich
• prof. dr hab. Jan Tutaj, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
• Agnieszka Wende specjalistka ds. prawa autorskiego
• Magdalena Wleklik Przewodnicząca Koła Scenarzystów SFP

Dyskusja

15:30-16:30 SESJA PLENARNA III
Prawo, jako instrument doskonalenia ochrony zdrowia obywateli, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i dostępności oraz skutecznego zarządzania służbą zdrowia.

Prowadzący:

• dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Ministra Zdrowia
Zaproszeni mówcy:
• prof. Wiesław Jędrzejczak, Krajowy Konsultant, członek Rady Naukowej ŚAP
• Bogusław Falkowski, Sanatorium w Pałacu na Wodzie w Augustowie
• Prof. Elżbieta Szaroszyk, Prodziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego
• Renata Rutkowska, okulista, Kongres Polonii Amerykańskiej
• Bożena Lewicka, Konsultant ds. Zdrowia Światowego Kongresu Polaków
• Katarzyna Dąbrowska, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Medycyny
• dr Wioletta de Charry, Konsultant ds. Medycznych, Dyrektor Biura Francuskiej Agendy Światowej Akademii Prawa
• Maciej Sobieszczanski, Konsultant ds. Rehabilitacji Światowego Kongresu Polaków
• dr Agnieszka Kruk, Konsultant ds. Medycznych ŚKP
• dr Ewa Nita, LUIX MED. Onkologia, członek Rady Naukowej ŚAP
• dr Ewa Wierzbowska, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej

Dyskusja
16:30-17:30 SESJA PLENARNA IV
Ochrona praw obywateli.
W szczególności w prawie gospodarczym, lotniczym, prawie pracy i prawie rodzinnym.
Likwidacja prawnych barier rozwoju gospodarczego.
Prowadzący:
• dr Mieczysław Błoński, wiceprezydent Uczelni Łazarskiego
• dr Magdalena Rycak, Radca Prawny, Kierownik Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego

Zaproszeni mówcy:
• dr Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej
• prof. Iwona Foryś, Uniwersytet Szczeciński
• Maria Ślązak, Radca Prawny, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników
• Artur Słuchożebrski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Homo Bonus
• dr Dominik Wagner, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników
• dr. Peter Diedrich, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników
• dr Irena Kleniewska, Przewodnicząca Rady Naukowej Światowej Akademii Prawa
• Prof. Helga Oberloskamp, Uniwersytet w Kolonii, członek Rady Naukowej ŚAP
• Sędzia Urszula Klejnowska, Konsultant ds. Prawnych ŚKP
Dyskusja

17:30-18:30 SESJA PLENARNA V
Stabilne i harmonijne prawo mieszkaniowe i spółdzielcze, jako forma zabezpieczenia praw mieszkaniowych obywateli. Odbudowa zniszczonego w pierwszym okresie transformacji ustrojowej zaplecza naukowo-badawczego i szkoleniowego
Prowadzący:
Grzegorz Okoński, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
dr Krystyna Krzekotowska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa,

Zaproszeni mówcy:
• dr Magdalena Malinowska, Kierownik Studiów Podyplomowych Legislacji Uczelni Łazarskiego
• Wiesław Krawczyński, pełnomocnik Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Torwar
• Beata Piworowicz, Prezes Stowarzyszenia Damy Radę
• Grzegorz Jakubiec, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką
• Andrzej Półrolniczak, Prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych
• prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk, Uczelnia Łazarskiego
• Jolanta Stępień, Konsultant ds. Prawnych Światowego Kongresu Polaków

Dyskusja
18:30-19:30 SESJA PLENARNA VI

Prawo, jako instrument zapewniania bezpieczeństwa Obywateli oraz przyjaznej współpracy międzynarodowej, w tym współpracy w odbudowie Ukrainy.
Rola Polonii, dyplomacji i organizacji pozarządowych, w tym organizacji polonijnych.
Prowadzący:
• Ewa Broda, Honorowy Ambasador ŚKP,
• prof. Grażyna Dzwonkowska, Dyrektor Instytutu Europejskiej Integracji
Zaproszeni mówcy:
• Artur Konrad, Prezes Stowarzyszenia Łagierników
• Rafał Ratuski, Klub Absolwentów Akademii Rynku Nieruchomości Uczelni Łazarskiego
• Andrzej Rępalski, członek Zarządu Światowego Kongresu Polaków
• Wojciech Mazur, Kongres Polonii Amerykańskiej
• Irena Buczyńska, Prezes Fundacji Nowa Wieś
• Ewa Kacprzak-Szymańska, Konsultant ds. Prawnych ŚKP
• Sylwester Szafarz Ambasador
• dr Christoph Musialik, Dyrektor Biura Niemieckiej Agendy Światowej Akademii Prawa
• Marina Getman, Dyrektor Biura Ukraińskiej Agendy Światowej Akademii Prawa
Dyskusja
20:00-22:30 Uroczysta kolacja i Gala „Złoty Laur Polonusa 2024"
Złoty Laur Polonusa - statuetka przyznawana wybitnym osobom zaangażowanym i wpływającym na promocję polskiej kultury, nauki i narodowych wartości w okręgach polonijnych na świecie.


dr Krystyna Krzekotowska mgr inż. Jacek Gancarson

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Dyrektor Biura ŚKP
kom. 603996408 kom. 795741754

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17 KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com


Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl
Fax/fax: 22 8331160,
tel. 603 996 408 (Krystyna Krzekotowska), 795741754 (Jacek Gancarson)
506 129 271 (Ewa Broda)

Konto PKO Bank Polski 73 1020 1026 0000 1702 0451 8601