Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


wybory 2023 Krystyna Krzekotowska dziękuje
Data dodania: 2023-10-15 18:41:29

Krystyna Krzekotowska Kandydat do Sejmu z KW Konfederacji Warszawa poz.17 oraz Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków W związku z zakończeniem Kampanii wyborczej do Parlamentu w 2023 r. pragnę gorąco podziękować za pełen zaangażowania oraz wysokich kompetencji wkład w poważne i godne reprezentowanie dobrze pojętych interesów obywateli polskich w Polsce i na całym świecie, zgodnie z celami statutowymi Światowego Kongresu Polaków. Dziękuję za wspieranie mojej kandydatury do Sejmu, którą to propozycję przyjęłam po zobowiązaniu się Konfederacji do wspierania współpracy Polaków na całym świecie oraz respektowania zasady równego traktowania Polaków w kraju i Polaków za granicą. Konfederacja okazała się jedyną partią w Polsce, która dotąd nie rządziła i która z tego powodu nie mogła dotąd zrealizować postulatu Światowego Kongresu Polaków z 3.11.2017 r., obradującego na Zamku Królewskim w Warszawie i która to partia jako jedyna jednoznacznie poparła ten postulat Światowego Kongresu Polaków. Wyrażam tez podziękowanie dla wszystkich Konsultantów Światowego Kongresu Polaków oraz dla dziennikarzy upowszechniających merytoryczne debaty zgodnie z konstytucyjnym prawem Obywateli do informacji. Wyrazy wdzięczności kieruję także do polskich i zagranicznych Uczelni Wyższych, dla Światowej Rady Badań nad Polonią, dla Światowego Forum Dziennikarzy Polonijnych oraz dla Stowarzyszenia Mediów Polskich, a także dla polonijnych uczonych z całego Świata za cenną merytoryczną współpracę i naukową wiedzę o wyzwaniach stojących przed Polonia znanych w świetle doświadczeń historycznych i współczesnych. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruje do Międzynarodowe Stowarzyszenie PolonijneMiędzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego oraz do międzynarodowej kapituły, która za zasługi Światowego Kongresu Polaków oraz przedstawiciela Polonii Szwedzkiej Pana Jacka Gancarsona dyrektora Biura ŚKP uczyniła go laureatem konkusu Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej w dniu 9.09.2023 r. w Liverpool. Pozwoliło to na wiele nowych inicjatyw i dyskusji naukowych oraz obywatelskich ponad podziałami i ponad granicami, co niezależnie do wyników wyborów będzie cennym wkładem w badania naukowe nad statusem Polonii oraz podniesieniem poziomu kultury politycznej i prawnej a także aktywności Polaków w kraju i za granicą nie tylko w czasie wyborczych kampanii.

tyna Krzekotowska Kandydat do Sejmu z KW Konfederacji Warszawa poz.17
oraz Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków
W związku z zakończeniem Kampanii wyborczej do Parlamentu w 2023 r. pragnę gorąco podziękować za pełen zaangażowania oraz wysokich kompetencji wkład w poważne i godne reprezentowanie dobrze pojętych interesów obywateli polskich w Polsce i na całym świecie, zgodnie z celami statutowymi Światowego Kongresu Polaków.
Dziękuję za wspieranie mojej kandydatury do Sejmu, którą to propozycję przyjęłam po zobowiązaniu się Konfederacji do wspierania współpracy Polaków na całym świecie oraz respektowania zasady równego traktowania Polaków w kraju i Polaków za granicą.
Konfederacja okazała się jedyną partią w Polsce, która dotąd nie rządziła i która z tego powodu nie mogła dotąd zrealizować postulatu Światowego Kongresu Polaków z 3.11.2017 r., obradującego na Zamku Królewskim w Warszawie i która to partia jako jedyna jednoznacznie poparła ten postulat Światowego Kongresu Polaków.
Wyrażam tez podziękowanie dla wszystkich Konsultantów Światowego Kongresu Polaków oraz dla dziennikarzy upowszechniających merytoryczne debaty zgodnie z konstytucyjnym prawem Obywateli do informacji.
Wyrazy wdzięczności kieruję także do polskich i zagranicznych Uczelni Wyższych, dla Światowej Rady Badań nad Polonią, dla Światowego Forum Dziennikarzy Polonijnych oraz dla Stowarzyszenia Mediów Polskich, a także dla polonijnych uczonych z całego Świata za cenną merytoryczną współpracę i naukową wiedzę o wyzwaniach stojących przed Polonia znanych w świetle doświadczeń historycznych i współczesnych.
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruje do Międzynarodowe Stowarzyszenie PolonijneMiędzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego oraz do międzynarodowej kapituły, która za zasługi Światowego Kongresu Polaków oraz przedstawiciela Polonii Szwedzkiej Pana Jacka Gancarsona dyrektora Biura ŚKP uczyniła go laureatem konkusu Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej w dniu 9.09.2023 r. w Liverpool.
Pozwoliło to na wiele nowych inicjatyw i dyskusji naukowych oraz obywatelskich ponad podziałami i ponad granicami, co niezależnie do wyników wyborów będzie cennym wkładem w badania naukowe nad statusem Polonii oraz podniesieniem poziomu kultury politycznej i prawnej a także aktywności Polaków w kraju i za granicą nie tylko w czasie wyborczych kampanii.
Serdecznie pozdrawiam
Z powiązaniem
dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl
tel. 603996408
www.ckp.lazarski.pl
www.krzekotowska.pl
From: K.Krzekotowska
Sent: Friday, October 13, 2023 2:45 AM
To: leszek.pawlik@coalitionpa.org ; blazej.michalewski@gmail.com ; zdzislawm@msn.com ; okorski@wp.pl ; skorpoin_kz@wp.pl ; boleslaw.hajduk@gmail.com ; kurek.swat@gmail.com ; lucjansokolowski@gmail.com ; leopold.gomukiewicz@gmail.com ; emalachowskaamd7@diplomats.pl ; Anna.Wiejak@imschuman.com ; mcphillips@shannonmartin.ca ; konrad.plochocki@pzfd.pl
Subject: SRBNP Debata
Serdecznie pozdrawiam
dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl
Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości
tel. 603996408