Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


W sprawie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu - dr Krystyna Krzekotowska, kandydat na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków
Data dodania: 2018-02-23 21:29:46

W sprawie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu - dr Krystyna Krzekotowska, kandydat na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków Rozwój cywilizacji obok dobrodziejstw niesie za sobą także skutki ujemne. Coraz więcej osób ulega wypadkom. Postęp medycyny ratuje życie dzieciom z wadami wrodzonymi. Osoby te na stałe stają się osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi wsparcia nas wszystkich, którym ich los nie jest obojętny. Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta. Aż 20% z nas przeżywa przejściowo lub nieustannie problemy związane z cierpieniem.


W sprawie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu - dr Krystyna Krzekotowska, kandydat na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków


Rozwój cywilizacji obok dobrodziejstw niesie za sobą także skutki ujemne. Coraz więcej osób ulega wypadkom. Postęp medycyny ratuje życie dzieciom z wadami wrodzonymi. Osoby te na stałe stają się osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi wsparcia nas wszystkich, którym ich los nie jest obojętny.
Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta. Aż 20% z nas przeżywa przejściowo lub nieustannie problemy związane z cierpieniem.
W warunkach integracji europejskiej istnieją formy finansowego wspierania takich osób i ich rodzin, aby mogły maksymalnie samodzielnie lub z niewielką pomocą funkcjonować w społeczeństwie, żyć ze swymi rodzinami w swoich dotychczasowych mieszkaniach.

W ramach rewitalizacji miast i osiedli mieszkaniowych należy dostosować do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno mieszkania, jak i urządzenia wewnątrzosiedlowe i ogólno miejskie (podjazdy i niskie wejścia do autobusów).

W nowym budownictwie oraz komunikacji powinno się uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. W Polsce w ogóle, a w Warszawie w szczególno ci mamy ogromne zaniedbania w tej dziedzinie, które mogą i powinny być w szybkim czasie nadrobione, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu funduszy europejskich przeznaczonych specjalnie na ten cel. W programach rozwojowych należy docenić wielką wagę tego celu.

Osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom należy zapewnić wszechstronną pomoc, aby w strategii rozwoju Polski i miasta stołecznego Warszawy poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych i pomoc socjalna stała się spraw± priorytetową.
Dlatego udzielę wszelkiego możliwego wsparcia także organizacjom pozarządowym, które mają ogromne zasługi w niesieniu pomocy charytatywnej osobom potrzebującym.
Powołana przeze mnie wraz z innymi rodzicami chorych dzieci pierwsza w wolnej Polsce Fundacja POMOCNA DŁOŃ stworzyła i zbudowała modelowy wzorzec domu rodzinnego dla osieroconych dzieci niepełnosprawnych. Służy ona za wzór wielu innym tego typu inicjatywom w Warszawie i innych miastach.

W ramach współpracy z Fundacją, ze Stowarzyszeniem Obywatelskich Inicjatyw i Stowarzyszeniem Damy Radę od lat organizuję bezpłatne poradnictwo prawne dla osób niezamożnych. Pomagaj± mi w tym radcowie prawni, a zwłaszcza mąż Jerzy Krzekotowski i córka Iwona Krzekotowska-Olszewska.

Zapraszamy do współpracy nasze Koleżanki i Kolegów Prawników - społeczników, podejmujących działania dla dobra wspólnego, wyręczając Państwo Polskie, w którym - mimo licznych zapowiedzi - ciągle nie ma wystarczająco dobrych rozwiązań prawnych, zapewniających ludziom niezamożnym, a zwłaszcza niepełnosprawnym, dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej.