Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Zarząd Światowego Kongresu Polaków dziękuje
Data dodania: 2017-11-21 00:38:09

PODZIĘKOWANIE Zarząd Światowego Kongresu Polaków dziękuje wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do Międzynarodowej Obywatelskiej Inicjatywy, stworzenia Stowarzyszenia - Światowy Kongres Polaków oraz zorganizowania siłami społecznymi, wielkiego historycznego wydarzenia, jakim jest I Światowy Kongres Polaków w dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Światowego Kongresu Polaków dziękuje wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do Międzynarodowej Obywatelskiej Inicjatywy, stworzenia Stowarzyszenia - Światowy Kongres Polaków oraz zorganizowania siłami społecznymi, wielkiego historycznego wydarzenia, jakim jest I Światowy Kongres Polaków w dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nie do przecenienia zasługi mają wszyscy członkowie założyciele Światowego Kongresu Polaków, w tym Prezes Światowego Kongresu Polaków, niestrudzony bojownik i obrońca mec. Stefan Hambura z Berlina oraz dr Krystyna Krzekotowska z Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autorka publikacji o ochronie Polaków za granicą, autorka projektu statutu Stowarzyszenia i programu Kongresu, opracowanego z udziałem m.in. Studenckich Kół Naukowych z Uczelni Łazarskiego.

Światowy Kongres Polaków zainteresował swą misją jednoczenia Polaków ponad podziałami dla dobra wspólnego, liczne grono wartościowych Polaków w Polsce i za granicą. Z niektórymi z nich przeprowadzono i opublikowano cykl rozmów - "Polacy, z których jesteśmy dumni", których część zamieszczono w materiałach kongresowych.

Dziękujemy uczestnikom Kongresu i panelistom oraz wszystkim wspierającym. Obudzone i podejmowane dzięki temu formy współpracy w dziedzinie gospodarczej, naukowej i kulturalnej mogą i powinny zaowocować umocnieniem pozycji oraz prestiżu przeszło 60 mln Polaków, w tym 21 mln Polaków za granicą.

Dziękujemy Marszałkowi Senatu Panu Stanisławowi Karczewskiemu, jako Honorowemu Patronowi I Światowego Kongresu Polaków.

Dziękujemy wszystkim pomocnikom i Członkom Komitetu Organizacyjnego oraz sponsorom, którymi do tej pory byli:
Mecenasi Krystyna Krzekotowska, Jerzy Krzekotowski, Iwona Krzekotowska, mec. Stefan Hambura, adw. Marek Czarnecki, Andrzej Rępalski, adw. dr Iwona Zielinko i Bogusław Falkowski.

Dziękujemy wszystkim patronom Kongresu, a zwłaszcza Strategicznym Patronom I Światowego Kongresu Polaków, którymi byli: Strategiczny Patron Wspierający - Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu HOMO BONUS oraz Strategiczny Patron Medialny - Portal Polska Mówi.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Uczelni Łazarskiego, za ogromnie pomocny patronat naukowy, a także pod adresem studentów i absolwentów tej przodującej od 20 lat w rankingach Uczelni .
www.swiatowykongrespolakow.pl