Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego - 7.07.2017 r.
Data dodania: 2017-07-08 22:51:17

Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego - 7.07.2017 r. Na uroczystości w dniu 7.07.2017 ponad 700 Słuchaczy uzyskało dyplomy ukończenia Studiów Podyplomowych. Wręczała je osobiście dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wraz z kierownikami poszczególnych kierunków. Rekordowe kilkadziesiąt dyplomów Pani Dyrektor wręczyła Słuchaczom Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości wraz z kierownikiem, którym od kilkunastu już lat jest dr Krystyna Krzekotowska. Składając im gratulacje i życzenia sukcesów na rynku pracy i rynku nieruchomości dr Małgorzata Gałązka - Sobotka podkreśliła, że Uczelnia Łazarskiego oferuje nowoczesne, wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia podyplomowego, szkoleń i doradztwa dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej.

 


Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego - 7.07.2017 r.

Na uroczystości w dniu 7.07.2017 ponad 700 Słuchaczy uzyskało dyplomy ukończenia Studiów Podyplomowych.
Wręczała je osobiście dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wraz z kierownikami poszczególnych kierunków.

Rekordowe kilkadziesiąt dyplomów Pani Dyrektor wręczyła Słuchaczom Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości wraz z kierownikiem, którym od kilkunastu już lat jest dr Krystyna Krzekotowska.
Składając im gratulacje i życzenia sukcesów na rynku pracy i rynku nieruchomości dr Małgorzata Gałązka - Sobotka podkreśliła, że Uczelnia Łazarskiego oferuje nowoczesne, wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia podyplomowego, szkoleń i doradztwa dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej.

Wybrali Państwo wiodący ośrodek kształcenia podyplomowego i szkoleń profesjonalnych, budujący swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka przypomniała wysoką ocenę Uczelni we wszystkich rankingach, w tym tegorocznych, w których Wydział Prawa i Administracji znalazł się na pierwszym miejscu.

Przypomniała mądre i życzliwe wsparcie od dr Mieczysława Błońskiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
Choć ze względów zdrowotnych Pan Dziekan był nieobecny, serdeczne podziękowanie skierowane do Pana Dziekana przez Panią Dyrektor spotkało się z wielkim aplauzem Słuchaczy.

Będziemy Państwa nadal zapraszać na kolejne projekty, zapewniła i ostrzegła: „trzymajcie się z dala od ludzi, którzy starają się pomniejszyć Waszą ambicję".
Nasze programy Podyplomowe uzyskały certyfikaty lidera jakości kształcenia. CKP jest stałym partnerem wielu przedsiębiorstw i instytucji zapewniając kompleksową ofertę doradczo - szkoleniową.

Oferta Centrum Kształcenia Podyplomowego obejmuje programy skupione wokół takich centrów wiedzy jak:

Akademia Rynku Nieruchomości
Akademia Administracji Publicznej
Akademia Menadżera
Akademia Praktyków Prawa
Akademia Prawa Sądowego
Akademia Trenera Biznesu
Akademia Umiejętności Psychologicznych

Warto dodać, że ciesząca się od kilkunastu lat zainteresowaniem licznego grona Słuchaczy, zarówno tych wchodzących na rynek nieruchomości, jak i tych mających na tym rynku już ugruntowaną wysoką pozycję, prężnie rozwijająca się Akademia Rynku Nieruchomości charakteryzuje się tym, że dba zarówno o poziom kształcenia, jak i o możliwie najpełniejsze gwarancje zatrudnienia swoich absolwentów.

Promowana jest w związku z tym wartość praktycznego kształcenia , którego miarą jest wysoka adaptacja nowej wiedzy i umiejętności w środowisku pracy na krajowym i międzynarodowym rynku nieruchomości.

Wszystkie specjalizacje w ramach Akademii Rynku Nieruchomości CKP Łazarskiego otrzymały merytoryczne wsparcie swoich programów.
Takie kierunki jak „Zarządzanie Nieruchomościami", „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami", Wycena Nieruchomości" zostały stworzone przy współpracy z organizacjami zawodowymi. Są nimi m.in. Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie i Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

Współpraca ta, pozwala realizować programy odpowiadające wytycznym Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r. (obecnie Ministra Infrastruktury i Budownictwa) w sposób dostosowany do zmian i nowych wyzwań na rynku nieruchomości.

Deregulacja zawodu zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami w niczym nie zmniejszyła atrakcyjności tych zawodów na rynku pracy. Wręcz przeciwnie zwiększona została konkurencyjność tych zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy będą się legitymowali formalnym potwierdzeniem swoich kompetencji, zdobytych na studiach podyplomowych.

Zawody te nadal spełniają ważną rolę na rynku nieruchomości, przyczyniając się do utrzymania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie oraz do zapewnienia bezpiecznego obrotu nieruchomościami, a tym samym lepszego zaspakajania potrzeb mieszkaniowych i lokalowych.

Z kolei atrakcyjność kierunku WYCENY NIERUCHOMOŚCI wzrosła wskutek obniżenia wymagań dotyczących obowiązkowych praktyk po zakończeniu studiów podyplomowych. Dla rzeczoznawców majątkowych skrócono bowiem - w wyniku deregulacji - okres trwania praktyki zawodowej z jednego roku do 6 miesięcy a nadto umożliwiono odbywania tych studiów podyplomowych po ukończeniu nie tylko studiów magisterskich, ale także po ukończeniu studiów licencjackich.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zapewnia przy tym możliwość jednoczesnego ukończenia wszystkich trzech kierunków, zapewniając przy kolejnym kierunku 40% ulgę w opłatach.

Zapraszamy do współpracy.

dr Krystyna Krzekotowska
Kierownik Studiów Podyplomowych
WYCENY NIERUCHOMOŚCI,
ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI,
POŚREDNICTWA W OBROCIE