Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Krystyna Krzekotowska o budownictwie i rewitalizacji miast oraz osiedli
Data dodania: 2009-05-20 11:36:56

Stanowisko doktor Krystyny Krzekotowskiej w sprawie budownictwa i rewitalizacji miast oraz osiedli mieszkaniowych.Stanowisko w sprawie budownictwa i rewitalizacji miast oraz osiedli mieszkaniowych.

Zapewnienie dobrych  warunki życia w miecie to szczególnie ważny cel europejskiej polityki. Od 2007 r. Unia Europejska  zajmuje się intensywnie tym  problemem, stwarzaj±c  podstawy finansowe dla  poprawy sytuacji mieszkańców miast.

W Polsce mamy szczególnie wiele miast z  nierozwi±zanymi  problemami ich mieszkańców.Budynki znajduj± się w złym stanie technicznym, a nawet popadaj± w ruinę i  stwarzaj± zagrożenie dla nas,  naszych dzieci i rodzin.Brakuje wolnych przestrzeni, służ±cych wypoczynkowi.Nadal duża jest liczba osób bezrobotnych.Nasila się problem narkomanii, a ludzie starsi i niepełnosprawni pozbawieni s± opieki.Wzrastaj± koszty utrzymania mieszkań w zwi±zku z dużym zużyciem energii.  A to s± włanie kryteria, które decyduj± o przeznaczeniu Funduszy Europejskich na rewitalizację miast. W innych krajach europejskich zrealizowano wiele takich projektów z Funduszy Unijnych. 

Unia Europejska popiera  projekty rewitalizacji całych osiedli, projekty socjalne  oraz projekty, które pomagaj± w wyjciu z bezrobocia i bezdomnoci, dzięki poprawie  kwalifikacji zawodowych. W innych państwach wyniki s±  dostrzegalne gołym okiem. Poprawiaj± się warunki życia ludzi w miastach.. Polska także  powinna skorzystać  z tego, co nam   stawia do dyspozycji  Unia Europejska, aby  poprawić sytuację ludzi w miastach.  W przeciwnym wypadku  przepadn± bezpowrotnie  fundusze europejskie przeznaczone dla Polski. Warszawa powinna służyć wzorcami dobrej roboty w tym zakresie i przyst±pić do ich realizacji wspólnie mieszkańcami i dla dobra mieszkańców.

Chcę zadbać o to, by Fundusze Europejskie przeznaczone dla  rozwoju miast i osiedli mieszkaniowych  były prawidłowo zagospodarowane dla  odnowy prywatnych,  spółdzielczych oraz komunalnych domów i mieszkań. Jako doktor nauk prawnych  ( specjalizacja mieszkalnictwo)  i  przedstawiciel Polski w Europarlamencie będe mogła slużyć obywatelom oraz mieszkańcom Warszawy.


Wspólnie z Obywatelami dla interesów Polski w Europie!