Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Konferencja Prasowa
Data dodania: 2009-05-19 12:32:31

"WYMIAR SPRAWIEDLIWO¦CI PO WEJ¦CIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ" oraz "FUNDUSZE UNIJNE NA MIESZKALNICTWO" to tematy zaplanowanej na 27 maja konferencji prasowej z udziałem kandydatki do Europarlamentu Krystyny Krzekotowskiej oraz posła Parlamentu Europejskiego Pawła Piskorskiego. Zapraszamy dziennikarzy oraz osoby zainteresowane.

WYMIAR SPRAWIEDLIWO¦CI  PO WEJ¦CIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

 • Jakie zmiany nast±piły w s±downictwie  po wejciu Polski do Unii Europejskiej?
 • Czy i w jaki sposób należy wspierać polski wymiar sprawiedliwoci w jego przygotowaniu do  sprostania nowym wyzwaniom, jakie niesie integracja europejska?
 • Jak  usprawnić wymiar sprawiedliwoci, by sprostał skutecznie wymogom XXI wieku? Czy sielski obraz osadzonego, wyleguj±cego się w ciepłej celi przed telewizorem może niedługo być jedynie histori±?
 • Kto może zatrudniać osadzonych? Jak te kwestię rozwi±zały inne państwa europejskie?
 • Jak sprawić, by w Polsce - tak jak w innych państwach Unii Europejskiej  - udzielano bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim, w celu zapewnienie im ochrony i  dostępu do wymiaru sprawiedliwoci?
 • Czy możliwe jest niezawisłe i kompetentne s±downictwo bez systemu permanentnego doskonalenia sędziów i prokuratorów? Jak te kwestie rozwi±zały inne państwa europejskie?
 • Dlaczego Polska jest dyskryminowana przez Parlament Europejski, który wspiera  Europejska Akademia Prawa w Trier dla potrzeb starych państw członkowskich, a nie czyni tego w stosunku do Polski i innych nowych pańsrw członkowskich.
 • Jakie zmiany powinny nast±pić  w systemie kształcenia i  doskonalenie prawników i urzędników dla zapewnienia lepszej obsługi Obywatelii w warunkach integracji  europejskiej
 • Jakie inicjatywy mog± i powinni podejmować sami obywatele -  program „Wszechnica Obywatelska"FUNDUSZE UNIJNE NA MIESZKALNICTWO

 • Jak sprawić, by fundusze unijne pobudziły nasze budownictwo, rozwój nowych technologii, rewitalizację i termomodernikację  osiedli (zwłaszcza warszawskiej wielkiej płyty), przy wykorzystaniu dowiadczeń innych państw Unii Europejskich,
 • Jak przezwyciężyć kryzys w gospodarce nieruchomociami i sprawić aby budownictwo stało się kołem zamachowym polskiej gospodarki,
 • Jak wykorzystać cenion± w Unii Europejskiej, a w Polsce  dyskryminowan± spóldzielczoć mieszkaniow± (z winy poprzednich rz±dów przepadły przeznaczone dla spółdzielczoci Fundusze Unijne)
 • Jak zapewnić odpowiadaj±c± standardom europejskim ochronę praw lokatorów,
 • Jak zlikwidować prawne bariery rozwoju gospodarki,
 • Jak naprawić historyczne krzywdy włacicieli warszawskich bez kolejnego łańcucha krzywd


WSPÓLNIE Z OBYWATELAMI DLA INTERESÓW POLSKI W EUROPIE


W konferencji udział bior±:


Krystyna Krzekotowska - Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, Kandydatka do Parlamentu Europejskiego z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOSCI - CentroLewica

Paweł Piskorski, Poseł Parlamentu Europejskiego, Przewodnicz±cy Stronnictwa Demokratycznego

 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI PRASOWEJ:

 

• 27 maja 2009 r. (roda), godz. 11.00, Warszawa, ul. Chmielna 9 (siedziba Stronnictwa Demokratycznego)