Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Narodowy Program Mieszkaniowy a polityka mieszkaniowa gmin.
Data dodania: 2016-06-30 02:30:19

KOALICJA MIESZKANIOWA w Fundacji Habitat for Humanity Poland. 28 czerwca Narodowy Program Mieszkaniowy a polityka mieszkaniowa gmin. NA SEMINAQRIUM W DNIU 28 CZERWCA 2016 r. wymieniono doświadczenia i praktyki polskich samorzadów w zakresie profilaktyki bezdomnosci, a zwłaszcza w sytuacji zadłuzenia czynszowego. i prolaktyki eksmisji. Seminarium skierowane było do decydentów odpowiedzialnych za politykę mieszkaniową na szczeblu gminnym i centralnym, lokatorów i przedstawicieli organizacji lokatorskich, organizacji pozarzadowych, pracowników zarządzajacych zasobami lokalowymi gminy, pracowników pomocy społecznej. Jak podkreśla Fundacja Habitat for Humanity Poland stawiająca sobie za cel promowanie i upowszechnianie działań gwarantujących wsparcie w utrzymaniu mieszkania, profilaktyka zadłużenia czynszowego i przeciwdziałanie eksmisjom jest dowodem na odpowiedzialną i długowzroczną politykę samorzadową, świadomą społecznie i efektywną ekonomicznie. Obecnie około 22,5% najemców mieszkan gminnych zalega z opłatami czynszowymi dłuzej niz 3 miesiace, a łączne zaległości wynoszą 604 mln zł (GUS, Gospodarka mieszkaniowa w 2013). Aż 66,8% postępowan eksmisyjnych toczy sie z powództwa gmin i dotyczy lokatorów "komunalnyh", a ich przyczyną jest ubóstwo, co jest naruszeniem standardów europejskich, na co zwróciłam uwagę w debacie. . Na pozytyną ocenę zasługują podjęte przez niektóre samorządy działania na rzecz restrukturyzacji zadłużeń obciążających lokatorów, w tym odpracowywanie zadłużenia, spłaty ratalne oraz częściowe umorzenie zaległości.

KOALICJA MIESZKANIOWA w Fundacji Habitat for Humanity Poland.
28 czerwca

NA SEMINAQRIUM W DNIU 28 CZERWCA 2016 r. wymieniono doświadczenia i praktyki polskich samorzadów w zakresie profilaktyki bezdomnosci, a zwłaszcza w sytuacji zadłuzenia czynszowego.
i prolaktyki eksmisji.
Seminarium skierowane było do decydentów odpowiedzialnych za politykę
mieszkaniową na szczeblu gminnym i centralnym, lokatorów i przedstawicieli organizacji lokatorskich, organizacji pozarzadowych, pracowników zarządzajacych zasobami lokalowymi gminy, pracowników pomocy społecznej.
Jak podkreśla Fundacja Habitat for Humanity Poland stawiająca sobie za cel promowanie i upowszechnianie działań gwarantujących wsparcie w utrzymaniu mieszkania, profilaktyka zadłużenia czynszowego i przeciwdziałanie eksmisjom jest dowodem na odpowiedzialną i długowzroczną politykę samorzadową, świadomą społecznie i efektywną ekonomicznie.
Obecnie około 22,5% najemców mieszkan gminnych zalega z opłatami czynszowymi dłuzej niz 3 miesiace, a łączne zaległości wynoszą 604 mln zł (GUS, Gospodarka mieszkaniowa w 2013).
Aż 66,8% postępowan eksmisyjnych toczy sie z powództwa gmin i dotyczy lokatorów "komunalnyh", a ich przyczyną jest ubóstwo, co jest naruszeniem standardów europejskich, na co zwróciłam uwagę w debacie.
.
Na pozytyną ocenę zasługują podjęte przez niektóre samorządy działania na rzecz restrukturyzacji zadłużeń obciążających lokatorów, w tym odpracowywanie zadłużenia, spłaty ratalne oraz częściowe umorzenie zaległości.