Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Debata o reformie edukacji na Uczelni łazarskiego 6.10. 2015 r.
Data dodania: 2015-10-06 03:25:01

Najważniejszym elementem skutecznej edukacji jest nauczyciel, jako mentor i wychowawca. Dlatego ocena, czy polski system edukacji wymaga naprawy może i powinna się zacząć od oceny tego filara każdej edukacji, jakim jest nauczyciel. W opinii Zbigniewa Młynarskiego, eksperta wielu inicjatyw i ruchów obywatelskich, który zajmuje się od lat tym tematem (jako specjalista, zaangażowany Obywatel i rodzic) konieczna jest zmiana sposobu, w jaki postrzegamy nauczycieli. Jego zdaniem także Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowską „nie wie, iż zawód nauczyciela jest bardzo ważny, trudny i wymagający". Ruch Społeczny Obywatele do Parlamentu w pierwszym rzędzie zajął się problemami zmiany z systemie

Najważniejszym elementem skutecznej edukacji jest nauczyciel, jako mentor i wychowawca. Dlatego ocena, czy polski system edukacji wymaga naprawy może i powinna się zacząć od oceny tego filara każdej edukacji, jakim jest nauczyciel. W opinii Zbigniewa Młynarskiego, eksperta wielu inicjatyw i ruchów obywatelskich, który zajmuje się od lat tym tematem (jako specjalista, zaangażowany Obywatel i rodzic) konieczna jest zmiana sposobu, w jaki postrzegamy nauczycieli. Jego zdaniem także Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowską „nie wie, iż zawód nauczyciela jest bardzo ważny, trudny i wymagający". Ruch Społeczny Obywatele do Parlamentu w pierwszym rzędzie zajął się problemami zmiany z systemie edukacji, zapraszając do wspólpracy włąsnie tego eksperta. Byłoby to co najmniej dziwne, gdyż nie tylko ludzie edukacji, ale każdy obywatel, a zwłaszcza rodzice zdają sobie sprawę, że wykłady dla studentów, czy prowadzenie lekcji dla uczniów wymagają niesłychanej wprost koncentracji uwagi. Dobry wykładowca i nauczyciel to wprost człowiek - artysta, stosujący niczym aktor wiele technik i środków wyrazu, aby był zrozumiały i przykuwał uwagę słuchaczy. Konieczne jest więc zapewnienie nauczycielom warunków do stałego utrzymywania tych umiejętności na jak najwyższym poziomie, bo właśnie od tego zależy jakość kształcenia na wszystkich etapach szkolnictwa ze szkolnictwem wyższym włącznie. Tylko wówczas będzie mu starczało energii do dostarczania na prowadzonych zajęciach produktu najwyższej jakości. W opinii ekspertów taka kreatywna energia i zaangażowanie wyczerpuje się już po 4 godzinach zajęć. Praca nauczyciela wykraczająca poza te granice odbija się ujemnie zarówno na zdrowiu nauczyciela, jak i na jakości. Znane są bowiem przypadki nawet zasypiania skrajnie wyczerpanego nauczyciela na lekcjach prowadzonych w tych warunkach. Nie wolno się godzić z takim STANEM RZECZY, GDYŻ POCIĄGA TO ZA SOBĄ ZBYT DUŻE STRATY I DLA NAUCZYCIELI (także akademickich) i dla studentów oraz uczniów. Czas pracy nauczyciela (tzw. Pensum) należy zatem radykalnie obniżyć do 18 godzin tygodniowo. Jednocześnie należałoby przewidzieć obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli. Wykładowców i nauczycieli nie należy obciążać żadnymi innymi obowiązkami, aby zapewnić im czas na regenerację. Z powyższych względów także okresy wakacyjne nie powinny być zakłócane obowiązkiem świadczenia pracy. Należałoby nawet zapewnić nauczycielom możliwość korzystania co pewien okres czasu z rocznego urlopu przerwy w pracy dla poratowania zdrowia. Trzeba mocno podkreślić, że nie są to bynajmniej przywileje lecz zapewnienie warunków pracy, wymaganych do zapewnienia jakości kształcenia. Jeżeli zatem spojrzymy na cel pracy nauczycieli, jak jest kształcenie i wychowywanie pokolenia młodych ludzi, to wskazany wyżej stan rzeczy leży w interesie całego społeczeństwa. Konieczny dla skutecznego procesu wychowawczego autorytet nauczyciela nie może być deprecjonowany przez politykę państwa utrzymującą płace nauczyciela na żenująco niskim poziomie. Urzędy państwowe powinny poszukiwać oszczędności przez poprawę jakości zarządzania oświatą, w tym zastosowanie systemu komputerowego. Naprawę edukacji należy zatem rozpocząć od wspomnianej poprawy statusu nauczyciela, a wtedy podoła on obowiązkom wynikającym z potrzeb nowoczesnego kształcenia. Chodzi zwłaszcza o kształcenie od dziecka PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI, na co trafnie zwrócono uwagę na Kongresie Obywatele do Sejmu oraz na Polsko_- Amerykańskiej Konferencji w Centrum Nauki Kopernik poświęconej wspieraniu kobiet nauki, o czym informowały media, w tym dziennikarze obywatelscy w popularyzującym naukę cenionym serwisie www.wiadomości24.pl (Krystyna Krzekotowska)

Czytaj wiecej: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/obywatele_do_parlamentu_debata_o_edudukacji_334733.html#dodaj-odpowiedz