Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Moja kampania wyborcza, jako kandydata do Sejmu na liście warszawskiej (poz.2) KWW Obywatele do Parlamentu
Data dodania: 2015-09-22 11:21:18

Szanowni Państwo, Jestem prawnikiem, nauczycielem akademickim na Uczelni Łazarskiego i autorka wielu książek i innych publikacji. . Doktorat obroniłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Byłam radcą prawnym Prezydenta m. Szczecina, adiunktem i kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego W Warszawie. W latach 1994 - 1998 byłam radną i wiceprzewodniczącą rady Gminy Warszawa - Bielany. Jednocześnie uczestniczyłam w pracach społecznych i charytatywnych organizacji pozarządowych w tym w Fundacji Pomocna Dłoń,która wybudowała pierwsze w Polsce prywatne centrum zamieszkania i rehabilitacji osieroconych niepełnosprawnych dzieci.

 

 

Szanowni Państwo,
Jestem prawnikiem, nauczycielem akademickim na Uczelni Łazarskiego i autorka wielu książek i innych publikacji. . Doktorat obroniłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Byłam radcą prawnym Prezydenta m. Szczecina, adiunktem i kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego W Warszawie. W latach 1994 - 1998 byłam radną i wiceprzewodniczącą rady Gminy Warszawa - Bielany. Jednocześnie uczestniczyłam w pracach społecznych i charytatywnych organizacji pozarządowych w tym w Fundacji Pomocna Dłoń,która wybudowała pierwsze w Polsce prywatne centrum zamieszkania i rehabilitacji osieroconych niepełnosprawnych dzieci.

Społeczna (bezpłatna) pomoc prawna, jaką od lat wspólnie z mężem Jerzym Krzekotowskim świadczymy dla niezamożnych Obywateli, interwencje podejmowane wraz z wrażliwymi dziennikarzami TVN, TTV, TVP, INFO, POLSAT, RADIO DLA CIEBIE, pomoc dla Stowarzyszeń (np. Stowarzyszenia Damy Radę, czy Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców) przyczyniła się do uratowania dachu nad głową wielu rodzinom, w tym tysiącom rodzin pracowników b. Huty Warszawa.

W Stowarzyszeniu Obywatelskich Inicjatyw oraz w Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniu Prawników, nadal bronimy Obywateli przed znieczulicą i krzywdzącymi ich decyzjami urzędników, w tym przed przemocą domową na którą nie reagują zobowiązane do tego organy szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. czy drastycznymi próbami eksmisji na przysłowiowy bruk, razem z małymi dziećmi i to na wniosek gminy, która jest zobowiązana do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych ludzi uboższych, a nie eksmitowania i odbierania im dzieci z powodu ubóstwa.

Moje zaangażowanie dostrzegli liderzy Ruchu Społecznego Obywatele do Parlamentu, a ja przyjęłam ich propozycję kandydowania do Sejmu z listy warszawskiej (poz. 2) oraz uczestniczenia w pracach programowych, jako koordynator m.in. polityki społecznej, edukacyjnej i mieszkaniowej.
Zależy mi na nowej jakości polityki i upodmiotowieniu obywateli i reprezentujących ich organizacji pozarządowych, skupionych w dużej części w Komitecie Wyborczym Wyborców Obywatele do Parlamentu.

Chcę rzeczywistej a nie fasadowej partycypacji Obywateli we władzy, aby dotyczące ich żywotnych interesów decyzje nie zapadały władczo, lecz były podejmowane wspólnie z Obywatelami dla Obywateli. Konieczna jest zmiana władza-obywatel. Chcę zbudować skuteczną politykę mieszkaniową w Polsce.
Zwracam się do Państwa z prośbą o mentorskie i finansowe wsparcie mojej kandydatury. Jesteśmy nowym ugrupowaniem - obywatelskim Komitetem Wyborczym, który finansuje się wyłącznie z wpłat sympatyków poprzez przelewy z kont prywatnych Obywateli.

Kampania jest droga. Czasu mało. A przede mną wiele wyzwań. Jestem gotowa do spotkań i rozmów. Liczę na wsparcie i przedstawiam zasady przy dokonywania wpłat:
· wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski, posiadających obywatelstwo polskie i maksymalnie na łączną kwotę w wysokości 43.750 zł
- wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przelewem z konta osobistego na konto Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatele do Parlamentu.
· przelew powinien zawierać następujące elementy:
Ø nazwa odbiorcy - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu
Ø numer rachunku odbiorcy
Ø kwota PLN - deklarowana wpłata, np. 1000 zł
Ø tytułem - Sejm, Warszawa, Krystyna Krzekotowska okręg 19, poz. 2
Ø Proszę po wpłacie przekazać wiadomość sms na numer telefonu: 603 996 408 lub na krzekotowska@soi.fc.pl
Bedę wdzięczna za każde, nawet najskromniejsze wsparcie.
Łączę wyrazy szacunku,
dr Krystyna Krzekotowska
kom. 603 996 408
https://www.facebook.com/krystyna.krzekotowska/friends
www.krzekotowska.com
www.obywateledoparlamentu.pl
https://www.facebook.com/pages/Obywatele-do-Parlamentu/499836803519177?sk=photos_stream&tab=photos_albums