Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


NOWOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA POLSKICH MEDIÓW - 13.02.2015 r.
Data dodania: 2015-02-17 18:37:47

Na zorganizowanym w dniu 13 lutego 2015 r. przez Stowarzyszenie Polskich Mediów noworocznym spotkaniu z mediami (transmisja na www.ttg.tv) przedstawione zostały w sposób kompleksowy zarówno problemy gospodarcze, problemy socjalne, problemy pracy oraz polityka prorodzinna, wynikająca z podsumowania 2014 r. Na XII edycji Noworocznego Spotkania Mediów organizowanego przez Marka Traczyka, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów, odbyła się debata z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Tomasza Jędrzejczaka.

Na zorganizowanym w dniu 13 lutego 2015 r. przez Stowarzyszenie Polskich Mediów noworocznym spotkaniu z mediami (transmisja na www.ttg.tv) przedstawione zostały w sposób kompleksowy zarówno problemy gospodarcze, problemy socjalne, problemy pracy oraz polityka prorodzinna, wynikająca z podsumowania 2014 r. Na XII edycji Noworocznego Spotkania Mediów organizowanego przez Marka Traczyka, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów, odbyła się debata z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Tomasza Jędrzejczaka.

Moderatorami debaty, odbytej w Ministerstwie Gospodarki byli: Danuta Ryszkowska-Grabowska Rzecznik Prasowy Ministra Gospodarki oraz Marek Traczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata mediów, polityki, kultury i samorządu terytorialnego oraz gospodarczego, a także zaproszeni goście, w tym ambasadorzy krajów europejskich i azjatyckich.


Podczas spotkania wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki - Janusz Piechociński przedstawił podsumowanie roku 2014 w gospodarce, w tym rozwiązania wdrażane przez resort w zakresie ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawił też plany rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, propozycje dotyczące kształcenia zawodowego. oraz zagadnienia związane z Inwestycjami zagranicznymi w Polsce i zamówieniami publicznym.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki przedstawił z kolei problemy rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej społeczności oraz naświetlił sytuację w rolnictwie związaną z protestami rolników.


Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak - Kamysz przedstawił główne problemy w realizacji polityki prorodzinnej państwa, mające na celu wspieranie członków rodzin od okresu dzieciństwa do starości. Przedstawił też Omówił też zmiany na rynku pracy i instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ochronie miejsc pracy.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Tomasz Jędrzejczak swoje wystąpienie poświęcił roli turystyki w gospodarce Polski na tle trendów światowych. Mówcy odpowiadali też na liczne pytania dziennikarzy, z których większość dotyczyła problemów socjalnych, z związku z czym zaplanowano kolejne spotkanie z mediami poświęcone tej problematyce.

Zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza przedstawione przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Władysława Kosiniaka-Kamysza nowe rozwiązania dotyczące rodzin wielodzietnych, stanowiących gwarancję bezpieczeństwa demograficznego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem ulg podatkowych, zmiany zasad finansowania przedszkoli i darmowych podręczników.

Z aprobatą należy odnieść się do tezy, że urlopy wychowawcze nie mogą być traktowane jako czas zmarnowany z punktu widzenie świadczeń emerytalnych gdyż jest to czas wyjątkowo dobrze wykorzystany. Godna uwagi jest też potrzeba długofalowej „polityki senioralnej", w tym budowa i prowadzenie domów i klubów SENIOR-WIGOR. Nic dziwnego, że po przeznaczone na ten cel środki zgłosiło się wiele organizacji pozarządowych. Polityka rodzinna powinna bowiem uwzględniać cały cykl życiowy od dzieciństwa po wiek emerytalny. System musi uwzględniać solidarność międzypokoleniową. Ważna jest także aktywność zawodowa, ok której zależy dobrobyt rodzin. Konieczne jest więc uwzględnianie efektów w systemie wynagradzania urzędów pracy, aby aktywność urzędów pracy zaowocowała wsparciem dla osób, które autentycznie poszukują pracy.

Ważne jest też wprowadzenie w życie programów wsparcia ludzi młodych np. w formie bonów zatrudnieniowych, rozwój telepracy, a także wsparcie dla osób powracających do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Te miejsca pracy tworzą partnerzy gospodarczy. Konieczne są więc zmiany w kodeksie pracy i „oskładkowanie" umów. Suma umów innych niż umowa o pracę nie powinna obejmować okresów pracy dłuższych niż 36 miesięcy.

Zmiany mają na celu zapewnienie stabilności zatrudnienia. Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak - Kamysz scharakteryzował też obowiązujące od 1 lutego 2015 r. rozwiązania ustawy o ochronie miejsc pracy. Przedstawił zasady na dofinansowania przewidzianego dla utrzymanie zatrudnienia oraz zasady na dofinansowania szkoleń. Cennym rozwiązaniem jest świadczenie aktywizacyjne dla pracodawców przyjmujących mamę do pracy lub zatrudniających osoby w wielu 60+. Podkreślił też potrzebę uchwalenia nowej ustawy o dialogu społecznym, co pozwoli na zmianę oblicza Polski ze szczególnym uwzględnieniem rodziny.

Najlepiej gdy opieka nad osobami starszymi ma miejsce w domu, podobne jak w przypadku dzieci w rodzinie dysfunkcjonalnej, której należy udzielić wsparcia. Zapewnienie takiej opieki jest wielkim wyzwaniem.

Spotkanie było przykładem merytorycznej debaty o trudnych tematach w formie wolnej od napastliwości, co dodatkowo podnosiło walory tego ważnego spotkania.

dr Krystyna Krzekotowska Uczelnia Łazarskiego

C