Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


I FORUM PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOSCI
Data dodania: 2013-12-16 23:06:03

Sytuacją profesjonalistów na rynku nieruchomości po obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. deregulacji zawodow zarządcy i posrednika w obrocie nieruchomościami zajęłosię obradujące w Warszawie w grudniu 2013 r. I FORUM PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOSCI. WYKŁAD HONOROWY wygłosił PIOTR STYCZEŃ, PODSEKRATARZ STANU W MINISTERSTWIE TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ,

 Sytuacją profesjonalistów na rynku nieruchomości po obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. deregulacji zawodow zarządcy i posrednika w obrocie nieruchomościami zajęło się obradujące w Warszawie w grudniu 2013 r. I FORUM PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOSCI.

    WYKŁAD HONOROWY wygłosił PIOTR STYCZEŃ,  PODSEKRATARZ STANU W MINISTERSTWIE TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ, przedstawiając dokonane i przygotowywane zmiany prawa mieszkaniowego, budowlanego oraz  spółdzielczego  Następnie zmiany   na rynku nieruchomości po  wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.  przepisów de regulacyjnych i nowe zasady odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej oraz  prawne podstawy wykonywanie usług pośrednictwa, zarządzania  nieruchomościami i wyceny nieruchomości przedstawili: Jerzy Krzekotowski Prezydent Fundacji Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa, wykładowca Uczelni Łazarskiego i dr Krystyna Krzekotowska Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości, Przewodnicząca Rady Naukowej Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast I Ekologii   Z kolei nowy status rzeczoznawcy majątkowego przedstawił prof. dr hab. Wojciech Wilkowski, wykładowca  Politechniki Warszawskiej, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Sekcja Rzeczoznawców Majątkowych     Środowisko zawodowe zarządców, pośredników i rzeczoznawców majątkowych (Federacje, Stowarzyszenia,  uczelnie i instytuty naukowe) oraz nowe zasady potwierdzania zawodowych  kompetencji na rynku nieruchomości,  procedury wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego, a także  zasady zawierania umów zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami scharakteryzowała  Elżbieta Baczyńska, Prezes  Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Sekcja Pośredników), Wykładowca na Studiach Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego i Politechniki Warszawskiej.     Minister  Piotr Styczeń poinformował, iż zawarte w znowelizowanej ustawie o gospodarce nieruchomościami   przepisy de regulacyjne dotyczyć będą kilkudziesięciu tysięcy  licencjonowanych zarządców nieruchomości  i pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy funkcjonują na rynku nieruchomości. Obecnie forma kontroli  stanie się obowiązek ubezpieczeniowy przewidziany dla tych grup zawodowych.   W ustawie nie udało się nawet  utrzymać definicji zarządzania lub pośrednictwa, pozostawiając te kwestie do  sprecyzowania na podstawie poglądów doktryny. definicji.  Minister  podkreślił, że w ciągu 8 lat pełnienia przez niego tej funkcji prawo w interesującej nas tu dziedzinie było tworzone pod katem  dostosowaniu do  standardów europejskich, co wymagało m.in. wprowadzenia wielu poprawek do ustawy  o gospodarce nieruchomościami.  Za szczególnie istotny dorobek Minister Styczeń uznał wprowadzenie instytucji najmu okazjonalnego i rozszerzenie zastosowania tej instytucji na osoby prawne. Sprawdziły się również przepisy ustawy o własności lokali. Uregulowanie w tej ustawie skutecznego zarządzania stwarza szansę na rewitalizacje osiedli mieszkaniowych.   Natomiast błędem jest oddanie tak ważnej sfery jak jest prawo spółdzielcze w gestię inicjatywy poselskiej, podczas gdy projekty zmiany przepisów w tej skomplikowanej dziedzinie powinny być przygotowywane przez rząd.    W dyskusji podniesiono, że posłowie nie są w stanie wykorzystać i przeanalizować  np. bogatego dorobku wysłuchania publicznego zorganizowanego w b.r. przez Podkomisję sejmową ds. nowelizacji spółdzielczego prawa mieszkaniowego.    Potrzebna jest także reforma przepisów o ochronie lokatorów i zastąpienie instytucji lokali socjalnych instytucją umowy najmu socjalnego, która mogłaby być zawierana w odniesieniu do każdego z lokali należącego mieszkaniowego zasobu gminy.   Zwrócono uwagę na zwiększające się zainteresowanie studiami podyplomowymi, przygotowującym do  zawodów zarządzania i pośrednictwa na rynku nieruchomości, które powinny uwzględniać trendy, jakie występują w tej dziedzinie na rynku  globalnym, a zwłaszcza na rynku europejskim.