Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki przesłał informację 1.10.2013 r.
Data dodania: 2013-10-03 16:38:23

Informacje po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów 1. Informacja nt. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Rada Ministrów przyjęła dziś na wniosek Ministra Gospodarki rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, które przewiduje: - włączenie w granice strefy 79,9434 ha, w tym 8,4855 ha gruntów prywatnych pod inwestycję realizowaną przez Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie, - wyłączenie 9,6953 ha, - korektę powierzchni zmniejszającą obszar strefy o 0,0009 ha. Grunty publiczne włączane w granice strefy połoŜone są na terenach miast: Elbląg, Nowe Miasto Lubawskie, Iława i Płońsk oraz gmin: Pasłęk, Pisz, Biskupiec, Piecki i Kurzętnik. Na gruncie prywatnym nową inwestycję, polegającą na modernizacji fabryki opraw oświetleniowych zrealizuje Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie. W jej wyniku utworzonych zostanie co najmniej 70 nowych miejsc pracy i utrzymane będzie dotychczasowe zatrudnienie, tj. 535 osób. Przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej 50 mln zł. Szacuje się, Ŝe w wyniku inwestycji zrealizowanych na nowo włączonych terenach moŜe powstać w perspektywie kilku najbliŜszych lat ok. 2142 nowych trwałych miejsc pracy na terenie samej strefy i ok. 447 w jej otoczeniu. Oszacowana wielkość nakładów inwestycyjnych to ok. 583 mln zł, a maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna to ok. 339 mln zł.

Informacje po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów
1. Informacja nt. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Rada Ministrów przyjęła dziś na wniosek Ministra Gospodarki rozporządzenie
zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy
ekonomicznej, które przewiduje:
- włączenie w granice strefy 79,9434 ha, w tym 8,4855 ha gruntów prywatnych pod
inwestycję realizowaną przez Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie,
- wyłączenie 9,6953 ha,
- korektę powierzchni zmniejszającą obszar strefy o 0,0009 ha.
Grunty publiczne włączane w granice strefy połoŜone są na terenach miast: Elbląg,
Nowe Miasto Lubawskie, Iława i Płońsk oraz gmin: Pasłęk, Pisz, Biskupiec, Piecki
i Kurzętnik. Na gruncie prywatnym nową inwestycję, polegającą na modernizacji fabryki
opraw oświetleniowych zrealizuje Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie. W jej
wyniku utworzonych zostanie co najmniej 70 nowych miejsc pracy i utrzymane będzie
dotychczasowe zatrudnienie, tj. 535 osób. Przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą
co najmniej 50 mln zł.
Szacuje się, Ŝe w wyniku inwestycji zrealizowanych na nowo włączonych terenach moŜe
powstać w perspektywie kilku najbliŜszych lat ok. 2142 nowych trwałych miejsc pracy na
terenie samej strefy i ok. 447 w jej otoczeniu. Oszacowana wielkość nakładów
inwestycyjnych to ok. 583 mln zł, a maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna to ok.
339 mln zł.