Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


KONFERENCJA JUBILEUSZOWA UCZELNI Łazarskiego 22 maja 2013 r.
Data dodania: 2013-05-17 17:09:17

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Program Wydziałowej Konferencji Jubileuszowej W poszukiwaniu dobrego prawa. Edycja pierwsza


Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Program Wydziałowej Konferencji Jubileuszowej
W poszukiwaniu dobrego prawa. Edycja pierwsza

Termin konferencji: 22 maja 2013 roku


Godzina 9.00.
Powitanie uczestników Konferencji -
Dr MIECZYSŁAW BŁOŃSKI Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego p.o. Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

Godzina 9.10.
20 lat działalności edukacyjnej Uczelni Łazarskiego -
Dr MIECZYSŁAW BŁOŃSKI Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego

Godzina 9.20.
Uczelnia Łazarskiego wobec wyzwań przyszłości -
GRAŻYNA DRAŻBA-DERDEJ
Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego

Godzina 9.30.
Misja Uczelni Łazarskiego -
Prof. zw. dr hab. KRYSTYNA IGLICKA-OKÓLSKA
Rektor Uczelni Łazarskiego

Godzina 9.40. - przerwa

 


Godzina 10.00. Panel I
Moderator: Dr hab. JAROSŁAW WYREMBAK,
profesor Uczelni Łazarskiego

Państwo Prawa czy państwo ustaw?
Sędzia JERZY STĘPIEŃ

Logiczne i retoryczne zasady dyskursu prawniczego
Prof. zw. dr hab. EDWARD NIEZNAŃSKI

Pakt fiskalny UE. Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne studium przypadku
Dr hab. MARIUSZ MUSZYŃSKI, profesor Uczelni Łazarskiego

Koncepcje nieokreśloności prawa we współczesnej filozofii i teorii prawa
Dr JANUSZ CABAJ

Udział podmiotów władzy wykonawczej w ratyfikowaniu umów międzynarodowych
Dr BARTŁOMIEJ OPALIŃSKI


Godzina 11.15. - dyskusja

Godzina 12.00. - przerwa

 

 

Godzina 12.30. Panel II
Moderator: Dr MIECZYSŁAW BŁOŃSKI

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu cywilnym
Dr hab. KRZYSZTOF KNOPPEK, profesor Uczelni Łazarskiego

Potrzeba i kierunki zmian w zakresie umowy sprzedaży konsumenckiej
Dr hab. ADAM OLEJNICZAK, profesor Uczelni Łazarskiego

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a Konstytucja RP
Dr hab. JAROSŁAW WYREMBAK, profesor Uczelni Łazarskiego

System źródeł prawa a zasada państwa prawnego
Dr IGOR ZACHARIASZ

Podstawy kasacyjne w procesie stosowania prawa
Mgr MAŁGORZATA SEKUŁA-LELENO


Godzina 13.45. - dyskusja

Godzina 14.30. - przerwa

 

 

 


Godzina 15.45. Panel III
Moderator: Sędzia JERZY STĘPIEŃ

Niektóre aspekty szczególnych uprawnień Ministra Skarbu Państwa w gospodarce
Dr hab. STANISŁAW HOC, profesor Uczelni Łazarskiego

Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna
Dr hab. MACIEJ ROGALSKI, profesor Uczelni Łazarskiego

Model postępowania przygotowawczego; dotychczasowe zmiany i wnioski de lege ferenda
Dr hab. RYSZARD A. STEFAŃSKI, profesor Uczelni Łazarskiego

System środków zapobiegawczych
Dr JACEK KOSONOGA

Uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - przykład aktu państwa prawa czy państwa w prawie?
Mgr MATEUSZ DRÓŻDŻ

Godzina 17.00. - dyskusja

Godzina 17.45. - Podsumowanie Konferencji
Dr hab. JAROSŁAW WYREMBAK,
profesor Uczelni Łazarskiego

Godzina 18.00. - Zamknięcie Konferencji
Dr MIECZYSŁAW BŁOŃSKI
Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego,
p.o. Dziekana Wydziału Prawa i Administracji