Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Stowarzyszenia DEKRETOWIEC w KANCELARII PREZYDENTA RP - 4 stycznia 2013 r.
Data dodania: 2013-01-22 12:25:06

Stowarzyszenia DEKRETOWIEC w KANCELARII PREZYDENTA RP Stowarzyszenie DEKERTOWIEC wystąpiło do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwrot nieruchomości warszawskich ich byłym właścicielom, przedkładając do prac legislacyjnych w Kancelarii Prezydenta społeczny projekt ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce nieruchomościami. Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku Stowarzyszenia podjęte zostały pod kierownictwem Andrzeja Dorsza Dyrektora Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta prace legislacyjne co do kształtu ewentualnej inicjatywy legislacyjnej Prezydenta. Do prac tych zostali zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia wraz z ekspertami. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Aleksander Grabiński, Wiceprezes Ryszard Grzesiuła oraz eksperci Stowarzyszenia (Ewa Wierzbowska i dr Krystyna Krzekotowska). Ciężar zagadnienia leży przy tym w znalezieniu formuły ustawy w tej dziedzinie, która będzie zgodna z Konstytucją.

 
Stowarzyszenia DEKRETOWIEC w KACELARII PREZYDENTA RP

Stowarzyszenie DEKERTOWIEC wystąpiło do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwrot nieruchomości warszawskich ich byłym właścicielom, przedkładając do prac legislacyjnych w Kancelarii Prezydenta społeczny projekt ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce nieruchomościami.

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku Stowarzyszenia podjęte zostały pod kierownictwem Andrzeja Dorsza Dyrektora Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta prace legislacyjne co do kształtu ewentualnej inicjatywy legislacyjnej Prezydenta. Do prac tych zostali zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia wraz z ekspertami.

W spotkaniu uczestniczyli Prezes Aleksander Grabiński, Wiceprezes Ryszard Grzesiuła
oraz eksperci Stowarzyszenia (Ewa Wierzbowska i dr Krystyna Krzekotowska).

Ciężar zagadnienia leży przy tym w znalezieniu formuły ustawy w tej dziedzinie, która będzie zgodna z Konstytucją.

W tym kierunku idą prace Stowarzyszenia, które uważa, że zwrot nieruchomości w naturze nie tylko nie narusza Konstytucji, ale powoduje uchylenie dotychczasowych sprzeczności z Konstytucją, a zwłaszcza z fundamentalną zasadą równego traktowania Obywateli. Projekt przewiduje bowiem zwrot nieruchomości nie wykorzystanych na cele wywłaszczenia określone w dekrecie Bieruta (odbudowa i rozbudowa stolicy), jak to jest możliwe w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami w stosunku do wszystkich pozostałych przypadków wywłaszczanie obywateli.

Prawnicy Prezydenta otrzymali od Prezesa Stowarzyszenia DEKRETOWIEC tekst białej księgi, który zamieszczamy poniżej.

.