Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Sąd Najwyższy o pracy organów wyborczych
Data dodania: 2011-09-10 10:19:26

Sąd Najwyższy w sprawie Komitetu Wyborczego Wyborcow List Wyborczych Nowego Ekranu opowiedział się za tym, aby podpis popierający komitet lub kandydata był uznawany za prawidłowy w kazdym przypadku, gdy mozliwa jest identyfikacja wyborc Cytując fragment orzeczenia: "(...)Taki wpis jest wadliwy wtedy, gdy z podanego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania jednoznacznie wynika, że nie dotyczy on wyborcy oznaczonego numerem PESEL podanym w wykazie poparcia. Takich przypadków nie było w 55 wpisach, które skarżący wskazał jako błędnie uznane przez PKW za nieprawidłowe. Sąd Najwyższy uznał je zatem za niewadliwe, podobnie jak 2 wpisy, w których zamiast adresu zamieszkania podano tylko kod pocztowy(podkreśl. moje), który w wystarczającym stopniu pełni funkcję identyfikacji wyborcy udzielającego poparcia. Przeciwko nadmiernemu rygoryzmowi przy sprawdzaniu danych osobowych wyborcy Sąd Najwyższy wypowiedział się już wcześniej, przyjmując. w postanowieniu z dnia 9 sierpnia 2004 r., III SW 42/04 (niepubl.), że oznaczenie w wykazie osób popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców miejscowości zamieszkania wyborcy przy pomocy powszechnie używanego skrótu nie jest podstawą do odmowy przyjęcia przez PKW zawiadomienia o utworzeniu tego komitetu.(...)"