Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Komitet Wyborczy Wyborców i sylwetka Jerzego Krzekotowskiego
Data dodania: 2011-08-13 00:12:28

Głośnym echem w Polsce i w Europie odbiło się złożone z wielu tysięcy przybyłych z całego kraju Ogólnopolskie Forum Spółdzielców, obradujące w dniu 18 czerwca 2011 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Spółdzielcy polscy, zaopatrzeni w wymowne transparenty wraz ze spółdzielcami zagranicznymi z Genewy, Rzymu i Oslo ostro zaprotestowali przeciwko antyspółdzielczej polityce w Polsce. Obok krytyki szkodliwych inicjatyw ustawodawczych, które już wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny uznawał za naruszające Konstytucję RP, spółdzielcy apelowali o udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych, aby spółdzielcy byli reprezentowani w ławach sejmowych i senackich. Tylko bowiem wówczas nie dopuszczą do dalszego psucia prawa spółdzielczego, zmierzającego do likwidacji tak potrzebnego - zwłaszcza w warunkach kryzysowych - ruchu spółdzielczego i to wbrew światowym i europejskim tendencjom do poszerzania i spółdzielczego gospodarowania i wspierania się przez Obywateli. Wychodząc naprzeciw tym postulatom z inicjatywy spółdzielców powstał Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Krzekotowskiego, aby zgłosić do Senatu kandydaturę tego znanego prawnika i specjalisty w dziedzinie prawa spółdzielczego.

Sylwetka Jerzego Krzekotowskiego
Kandydat - z zawodu radca prawny jest wybitnym i wiarygodnym specjalistą w dziedzinach szczególnie ważnych dla tworzenia prawa służącego obywatelom.
Jest z wykształcenia prawnikiem, wyspecjalizowanym w problematyce prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. Jest wykładowcą i autorem licznych publikacji.
Jako Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa i Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich inicjatyw dąży – wraz z zespołem wysokiej klasy specjalistów - do tego, by prawo było tworzone w konsultacji z obywatelami i dla obywateli, zwłaszcza gdy dotyczy to spółdzielczych praw prawa mieszkaniowych i bezpiecznego dachu nad głową.
Podejmuje tematy i rozwiązuje problemy, które są ważne dla wszystkich mieszkańców Warszawy, takie jak mieszkalnictwo i rozwój miast, z uwzględnieniem zarówno ich gospodarczych, jak i społecznych i socjalnych stron.

Problemy
Rozwój miast budzi zaniepokojenie dużej liczby obywateli. Szczególne zagrożenia zarówno dla obywateli, jak i dla firm - potencjalnych inwestorów oraz dla spółdzielni mieszkaniowych związane są z sytuacją mieszkaniową i statusem prawnym podmiotów gospodarczych oraz użytkowników mieszkań.
Związane z tym poczucie braku stabilizacji oznacza, że centralnym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w tej dziedzinie zarówno posiadaczom mieszkań, właścicielom budynków mieszkalnych, spółdzielniom i innym inwestorom.
Dalszym problemem jest brak mieszkań, a nawet brak właściwego programu mieszkaniowego, w tym rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego oraz pozyskiwania terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
Tymczasem rozwój budownictwa pozostaje w bezpośrednim związku z gospodarką i stworzeniem nowych miejsc pracy.
Nie wolno przy tym zapomnieć o socjalnym zabezpieczeniu słabszych ekonomicznie grup ludności .

Na kogo liczymy
Jerzy Krzekotowski cieszy się zaufaniem mieszkańców osiedli mieszkaniowych, którym leży na sercu zrealizowanie powyższych zadań, a nie tylko mówienie o nich.
Jako wysokiej klasy specjalista wie jak to zrobić. Pragniemy pozyskać inwestorów a także, a może przede wszystkim spółdzielców. Będące politycznie neutralne spółdzielnie mogą i powinny wesprzeć kandydata niezależnego, który tak dobrze zna problemy spółdzielni mieszkaniowych, docenia wartości spółdzielczej formy gospodarowania i widzi w spółdzielniach - nie od dziś - partnerów przy rozwiązywaniu problemów rozwoju miast i kraju.

Docenia potrzebę chronienia i zabezpieczania praw mieszkaniowych, w tym praw spółdzielczych. Konieczna do tego jest zmiana klimatu w relacjach polityków ze spółdzielcami. W miejsce obecnego lekceważenia, a nawet pogardy dla spółdzielczości domaga się respektu i przestrzegania standardów europejskich. Nie unika jak inni spotkań ze spółdzielcami lecz przeciwnie dąży do pogłębiania i kontynuowania, a nie dopiero nawiązywania dialogu z członkami spółdzielni.

Tu leży niezwykle dużo potencjalnych możliwości - także dla wzmocnienia i promocji Spółdzielni, jako formy uznawanej na całym świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, a w Polsce bezpodstawnie negowanej przez polityków.

Kompetencje
Jerzy Krzekotowski przywiązuje wielką wagę do współpracy ze specjalistami, zwłaszcza w takich dziedzinach jak: gospodarka, budownictwo, zarządzanie, praca oraz opieka socjalna. Wspólnie z nimi pochyla się nad potrzebami zwykłych członków spółdzielni.
Rodzina
Wskazać tu trzeba na wiedzę i doświadczenie nie tylko Kandydata, ale także jego małżonki dr Krystyny Krzekotowskiej, piastującej przez wiele lat funkcję radcy prawnego Prezydenta miasta, zarządów budynków komunalnych, spółdzielni oraz Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Małżonka Jerzego Krzekotowskiego ma za sobą także doświadczenia związane z pełnieniem funkcji dyplomatycznych - radcy Ambasady Polskiej w Berlinie, pracownika naukowego - m.in. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz wykładowcy wielu zagranicznych placówek naukowych, np. w Berlinie, Regensburgu, Monachium i Hamburgu. Stworzyła i obecnie kieruje Podyplomowymi Studiami Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego.
Krystyna i Jerzy Krzekotowscy są nadto wspomagani przez dynamiczną córkę Iwonę, także współautorkę wielu wspólnych prac naukowych i publikacji z prawa mieszkaniowego i spółdzielczego
Jerzy Krzekotowski zaprosił spółdzielców do współpracy i zaapelował o poparcie spółdzielców, co leży w ich dobrze pojętym własnym interesie, odwrócenia od ich rodzin niebezpieczeństw jakie im współcześnie grożą z rąk niefachowych posłów i senatorów, włącznie z naruszaniem ich konstytucyjnie gwarantowanych praw.