Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Konferencja w Ośrodku Rozwoju Edukacji
Data dodania: 2011-07-16 20:45:06

Jako wykładowca Uczelni Łazarskiego uczestniczyłam w interesującej Konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji. W nawiązaniu do wcześniejszych kontaktów i uczestnictwa w styczniowej konferencji dotyczącej współpracy z Portalem Scholaris w Ośrodku Rozwoju Edukacji (w ramach realizacji projektu Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość sytemu oświaty, Działanie 3.3, Podziałanie 3.3.3), otrzymałam interesującą propozycję dalszej współpracy. Podstawą współpracy ma być Regulamin Portalu oraz porozumienie.Procedura zawierania porozumień w sprawie publikowania zasobów edukacyjnych w ramach Portalu oraz więcej informacji znajdziemy na stronie www.scholaris.pl Publikacja zasobów edukacyjnych będzie możliwa po podpisaniu porozumienia z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Wszelką korespondencję należy kierować na adres mailowy redakcja.scholaris@ore.edu.pl Telefony do kontaktu: Ewa Masny tel.: +22 345 37 93, 0 601 767 409 oraz Teresa Biała+22 345 37 43, 0 601 898 058. Ewa Wroczyńska – Koordynator Projektu. dr Krystyna Krzekotowska Uczelnia Łazarskiego