Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Uczelnia Łazarskiego w Warszawie przoduje w pracach społecznych i charytatywnych.
Data dodania: 2011-03-21 17:51:21

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, przoduje w pracach społecznych i charytatywnych. Wyróżnienia za działalność społeczną i charytatywną oraz za wybitne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym, przyznaje od szeregu lat Stowarzyszenie "Damy Radę", znane z licznych i skutecznych inicjatyw społecznych i charytatywnych. Wśród wyróżnionych za te osiągnięcia - od samego początku tej akcji - znajdują się wykładowcy Uczelni Łazarskiego w Warszawie, którzy wspierają Stowarzyszenie Damy Radę pomocą ekspercką.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, przoduje w  pracach społecznych i charytatywnych.

 

Wyróżnienia za działalność społeczną i charytatywną oraz za wybitne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym, przyznaje od szeregu lat  Stowarzyszenie "Damy Radę", znane z licznych i  skutecznych inicjatyw  społecznych i charytatywnych.

 

Wśród wyróżnionych za te osiągnięcia - od  samego początku tej akcji  -  znajdują się wykładowcy Uczelni Łazarskiego w Warszawie, którzy wspierają Stowarzyszenie Damy Radę  pomocą ekspercką.

 

Tego typu wyróżnienia mają ogromne znaczenie nie tylko dla usatysfakcjonowania ludzi zasłużonych w tej dziedzinie, ale także dla stwarzania motywacji i mobilizacji do podejmowania dalszych - tak bardzo potrzebnych - inicjatyw społecznych i charytatywnych. Satysfakcja z dobrze wykonanej i cenionej pracy społecznej i charytatywnej jest nieporównywalna z żadną inna formą osiągnięć i wyróżnień.

Warto przypomnieć, że Uczelnia Łazarskiego nieustannie prowadzi z udziałem studentów znaczące akcje charytatywne, których omówienie wymagałoby odrębnego opracowania.

W tym miejscu  przedstawimy niektóre inicjatywy Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, które organizowało wspólnie z tym Stowarzyszeniem wiele  konferencji i sympozjów, m. in. z udziałem Prezydenta RP Lecha Wałęsy.

Wykładowca i kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami dr Krystyna Krzekotowska wygłaszała referaty (temat: Eksmisja z powodu przemocy w rodzinie)  i uczestniczyła w interdyscyplinarnych debatach  na  zorganizowanych przez  Stowarzyszenie Damy Radę 16 wojewódzkich Konferencjach, z udziałem sędziów, prokuratorów, kuratorów, lekarzy, psychologów, pedagogów, nauczycieli, policji, służby więziennej, a także  osób będących ofiarami przemocy w rodzinie, w tym znanej aktorki Anny Samosionek.

 Wnioski z tej debaty zostały wykorzystane w  pracach parlamentarnych nad nowelizacją ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie (por. Eksmisja z powodu przemocy w rodzinie www.krzekotowska.pl). Krystyna Krzekotowska uczestniczyła też aktywnie w pracach Komisji Sejmowej, a także wspierała Stowarzyszenie w organizowaniu bezpłatnej pomocy prawnej, wspólnie z dr Ireną Kleniewską – także wykładowcą Uczelni Łazarskiego.

 Dr Krystyna Krzekotowska została wyróżniona za tę działalność  na pierwszej Gali Stowarzyszenia Damy Radę.

Z inicjatywy  Beaty Mirskiej Prezesa Stowarzyszenia Damy Radę stworzony został na Uczelni Łazarskiego program Studiów Podyplomowych dla pracowników samorządu terytorialnego.

Także Studia podyplomowe Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego  wzbogacone zostały o tę  problematykę, odpowiednio do standardów europejskich traktujących zarządców nieruchomości jako ważnych partnerów  walki z przemocą w rodzinie.

 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, przodująca w rankingach na najlepsze Uczelnie Wyższe w Polsce,  zajmuje więc także przodujące miejsce w pracach społecznych i charytatywnych,  przywiązując wielką wagę zarówno do dostarczania słuchaczom rzetelnej wiedzy (zapewniającej napływ solidnie wykształconych kadr zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami , co zostało podkreślone także w dyplomie dla Uczelni  Łazarskiego z okazji 100 odcinka Ruchu w Nieruchomościach na antenie  TV Biznes) jak i do kształtowania postaw prospołecznych u przedstawicieli tych zawodów.

W  tym roku odznaczenie za działalność społeczną i charytatywną na rzecz walki z wykluczeniem społecznym otrzymała Pani  Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego  Uczelni Łazarskiego w Warszawie  dr  Małgorzata Gałązka-  Sobotka,  która w swej wypowiedzi stwierdziła, że to wyróżnienie zobowiązuje do dalszych inicjatyw w tej dziedzinie.

Wcześniej wyróżnienia takie otrzymali inni wykładowcy Uczelni Łazarskiego: prof. Jerzy Kisielnicki,  Elżbieta  Baczyńska i  Jerzy Krzekotowski.

Wśród wyróżnionych  za działalność społeczną i charytatywną  znalazła się współpracująca z Uczelnią Łazarskiego –  przybyła z Berlina - Redaktor Naczelny Kuriera Berlińskiego - Polonica i wieloletni Dyrektor Domu Polskiego w Berlinie, której zasługi dla wspierania polsko-niemieckiej współpracy naukowej, gospodarczej i kulturalnej i  wspierania Polaków za granicą nie sposób przecenić.

 Warto dodać, że  w tym roku wyróżnienie otrzymał także Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski,  którego społeczna wrażliwość i wysokie kompetencje Pana Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego przyczyniły się do poprawy legislacji i praktyki stosowania prawa, w szczególności w odniesieniu do ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Wśród osób wyróżnionych za szczególne osiągnięcia w walce ze społecznym wykluczeniem  w tym roku  znalazł się także Piotr Albiński  wieloletni Dyrektor  Zarządzie Budynków Komunalnych Warszawa Mokotów oraz  Roman Nowicki,  założyciel Fundacji Bezdomnych, który niestrudzenie walczy o poprawę legislacji i  sytuacji mieszkaniowej rodzin mniej zamożnych.  Jest On także laureatem  Medalu Solidarności Społecznej.

Takie osoby mogą być stawiane za wzór  zarządcom nieruchomości, uświadamiając nam, że w tym zawodzie ważne są zarówno kompetencje fachowe jak i uwrażliwiona na potrzeby mieszkańców osobowość.

 Będąc pod wrażeniem  Państwa wszechstronnych działań,  pragniemy wyrazić swoją wdzięczność i podziw za wysiłek włożony w niesienie pomocy najsłabszym, pokrzywdzonym przez los obywatelom – powiedziała  Beata Mirska-Piworowicz, Prezes Stowarzyszenia „Damy Radę” na tegorocznej Gali, na której były wręczane  wyróżnienia. 

dr Krystyna Krzekotowska

Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Przewodnicząca  Rady Naukowej Stowarzyszenia Damy Radę