Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Zakończenie VI Edycji Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2011-02-07 20:14:10

Zakończenie VI Edycji Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w dniu 5 lutego 2011 r.było okazją do wyjatkowo miłego spotkania i pożegnania, które zgotowała dr Krystynie Krzekotowskiej - Kierownikowi tych Studiów - kolejna grupa absolwentów tych studiów.

Zakończenie VI Edycji Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w dniu 6 lutego 2011 r. było okazją do podsumowania osiągnięć i wyjątkowo miłego spotkania i  pożegnania, które zgotowała dr Krystynie Krzekotowskiej - Kierownikowi tych Studiów - kolejna grupa absolwentów tych studiów.

Jest to kolejna VI grupa Absolwentów tego kierunku Studiów Podyplomowych, ale grupa zupełnie wyjątkowa, złożona z niezwykle pracowitych i utalentowanych, a przy tym serdecznych i zgranych ze sobą osób. Będą z nich znakomici Zarządcy Nieruchomości, rozrywani przez rynek  nieruchomości.

Posiadają oni bowiem głęboką wiedzę fachową, którą na Studiach Podyplomowych jeszcze  pogłębili.  Wyraziło się to w seminaryjnych  dyskusjach,  w znakomitych w formie i treści pracach dyplomowych, umiejętnym referowaniu, oraz  w celujących wynikach na egzaminie.

Na  Studiach Podyplomowych Uczelni Łazarskiego przywiązuje się również wielką wagę do kształtowania charakteru zarządcy nieruchomości, który powinien być spolegliwy i opiekuńczy  oraz wdrażać w Polsce europejskie standardy przyjaznego ludziom zarządzania. 

Także w tym zakresie  Studenci VI Edycji wyróżnili się. Można nawet stwierdzić, że jest marzeniem  samemu mieć  w swoim otoczeniu taką formę zarządzania i taki typ zarządcy nieruchomości, któremu  z pełnym zaufaniem można powierzyć  tak wartościowe obiekty, jak nieruchomości, a jednocześnie ludzi w tych obiektach. 

Nic dziwnego, że  Absolwenci  Uczelni Łazarskiego otrzymują liczne propozycje współpracy,  w tym  udziału w programie RUCH W NIERUCHOMOSCIACH TV BIZNES, który z okazji 100 odcinka programu  przysłał Uczelni Łazarskiego  podziękowania za merytoryczne wsparcie ekspertów oraz pomoc w realizacji programu, uznając, że Uczelnia ta zapewnia napływ solidnie wykształconych kadr Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Bardzo to cenne. 
Poniżej przytaczamy  również niezwykle miłe i cenne słowa, jakie Absolwenci skierowali  na ręce  dr Krystyny Krzekotowskiej:

"Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Pani, Panu Jerzemu Krzekotowskiemu oraz całej kadrze wykładowców za wspaniałe zajęcia i możliwość nauki w Uczelni Łazarskiego.  Mamy nadzieję na dalsze potrzymanie tak owocnej znajomości."

 

Przyszli Zarządcy Nieruchomości.


 

 


Zakończenie VI Edycji Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w dniu 6 lutego 2011 r.było okazją do wyjatkowo miłego spotkania i  pożegnania, które zgotowała dr Krystynie Krzekotowskiej - Kierownikowi tych Studiów - kolejna grupa absolwentów tych studiów.

Jest to kolejna VI grupa Absolwentów tego kierunku Studiów Podyplomowych, ale grupa zupełnie wyjątkowa, złożona z niezwykle pracowitych i utalentowanych, a przy tym serdecznych i zgranych ze sobą osób. Będą z nich znakomici Zarządcy Nieruchomości, rozrywani przez rynek  nieruchomości.

Posiadają oni bowiem głęboką wiedzę fachową, którą na Studiach Podyplomowych jeszcze  pogłębili.  Wyraziło się to w seminaryjnych  dyskusjach,  w znakomitych w formie i treści pracach dyplomowych, umiejętnym referowaniu, oraz  w celujących wynikach na egzaminie.

Równie wielką wagę na  Studiach Podyplomowych Uczelni Łazarskiego przywiązuje się do kształtowania charakteru zarządcy nieruchomości, który powinien być spolegliwy i opiekuńczy  oraz wdrażać w Polsce europejskie standardy przyjaznego ludziom zarządzania. 

Także w tym zakresie  Studenci VI Edycji wyróżnili się i można nawet stwierdzić, że byłoby marzeniem znaleść w swoim otoczeniu taką formę zarządzania i taki typ zarządcy nieruchomości, któremu można powierzyć  tak wartościowe obiekt, a jednocześnie ludzi w tych obiektach. 

Nic dziwnego, że niektórzy otrzymali liczne propozycje współpracy w tym  udziału w programie RUCH W Nieruchomościach TV BIZNES, który z okazji 100 odcinka programu  przysłał Uczelni Łazarskiego s"serdecznie podzioękowania za merytoryczne wsparcie ekspertów oraz pomoc w realizacji programu, uznając, że Uczelnia ta zapewnia napłye soliodnie wykształconych kadr zarządców Nieruchomości i Postednikow w Obtocie Nieruchomościami.