Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Studia Podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie- współpraca z organizacjami Zarządców Nieruchomościami
Data dodania: 2011-01-25 00:17:06

Studia Podyplomowe Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie stwarzają szanse zdobycia nowych zawodów i licencji na ich wykonywanie uzyskiwanych od Ministra Infrastruktury po ukończeniu tych Studiów i odbyciu praktyk organizowanych przy współpracy z organizacjamii zawodowymi, w tym z Federacją Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości a b.r. także z Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości

 

Studia Podyplomowe Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie stwarzają szanse  zdobycia nowych zawodów i licencji na ich wykonywanie uzyskiwanych od Ministra Infrastruktury po ukończeniu tych Studiów i odbyciu praktyk organizowanych przy współpracy z organizacjamii zawodowymi,  w tym z Federacją Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości a b.r.  także z Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości. 

  

 Szybko zmieniająca się rzeczywistość, stale nowelizowane przepisy prawne, rozwój nauki, wszystko to powoduje, że wykształcenie zdobyte na studiach wyższych staje się niewystarczające dla rozwoju zawodowego. Potrzebne jest kształcenie permanentne.

Ważną formą kształcenia permanentnego są studia podyplomowe. Pozwalają one na większą elastyczność. Studia bowiem wybiera się w młodym wielu, nie zawsze zważając na możliwości zatrudnienia. Często dopiero studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie nowych kwalifikacji i rozwój kariery zawodowej. Poza tym nauka idzie cały czas do przodu i wiedzę należy aktualizować i dostosowywać do najnowszych zdobyczy naukowych. Wykonywanie niektórych zawodów jest związane z ustawowym obowiązkiem stałego uzupełniania wiedzy. Z powyższych względów studia podyplomowe cieszą się powodzeniem i przyciągają wybitnie uzdolnione osoby, które poprzez aktywne zajęcia i teorię,  połączoną z jej aspektami praktycznymi jeszcze bardziej pogłębiają swoją wiedzę.


Na niektórych kierunkach uzyskuje się określone certyfikaty wymagane np. dla uzyskania licencji zawodowych.

 

 Takich charakter mają odbywające się w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego  Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami oraz  Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomości.

Warto wiedzieć, że  dostęp do tych dwóch ważnych i atrakcyjnych na rynku zatrudnienia  zawodów został zliberalizowany w wyniku dokonanej w dniu  24 sierpnia 2007 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Poprzednio wymagany był specjalistyczny egzamin w Ministerstwie Budownictwa. Ten wymóg został zniesiony. Obecnie licencjonowanym Zarządcą nieruchomości lub Pośrednikiem w Obrocie Nieruchomościami zostanie więc osoba, która ma wyższe wykształcenie i ukończyła podyplomowe studia.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Są adresowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, pracowników samorządu terytorialnego i spółdzielczego, firm zarządzających nieruchomościami, kandydatów na zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.


Studia obejmują takie zagadnienia, jak: ochrona praw lokatorów w Polsce na tle standardów europejskich, zarządzanie nieruchomościami, jako działalność zawodowa, podstawy prawa budowlanego, własność i inne prawa rzeczowe, postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne, spółdzielcze prawo mieszkaniowe, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie zarządzania nieruchomościami, przejmowanie nieruchomości do zarządzania, plan zarządzania nieruchomością wraz z ćwiczeniami.

 Program studiów jest przygotowany przy uwzględnieniu wymagań Ministerstwa Infrastruktury.

W b.r. akademickim  rozpoczęła się   VII Edycja Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.  

 

   Koszt dwusemestralnych studiów wynosi 3500 zł. , z tym że studenci naszej Uczelni korzystają z upustów cenowych. Możliwe też jest jednoczesne zdobycie obydwu licencji. Wtedy  cena drugich Studiów Podyplomowych jest obniżona o 50%.

 

  Informacje dodatkowe można uzyskać w Centrum Kształcenia Podyplomowego
pod numerami telefonów 54-35-350/352  
 
  tel. 603/996408                                                                        
 

 

Warto nadmienić, że Studia Podyplomowe Zarządzania i Posrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego są prowadzone od początku przy współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami.
Wśród nich szczególnie  cenną dla naszych absolwentów  była dotąd współpraca  i pomoc ze strony najstarszej i największej Ogólnopolskiej Federacji  Organizacji Zarządcow i Administratorów Nieruchomości.

Przypomina o tym załączony list z podziękowaniami skierowany na ręce
Pani Aleksandry Kurzyk

Prezydenta Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości

Szanowna Pani Prezydent,

 Pragnę kolejny raz wyrazić serdeczne podziękowanie za partnerską pomoc, jaką ze strony Szanownej Pani Prezydent oraz Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości uzyskuje Uczelnia Łazarskiego i ja osobiście  przy organizacji Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami i  Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, jak również prowadzonych przez Federację na najwyższym poziomie praktyk dla naszych absolwentów.

Dzięki temu wspólnie przyczyniamy się dd podnoszenia jakości zarządzania nieruchomościami i bezpiecznego obrotu nieruchomościami.

Nasza dotychczasowa harmonijna współpraca przyczyniła się także do tego, że  Uczelnia Łazarskiego została wyróżniona przez TV Biznes - z okazji 100 odcinka programu - za merytoryczne wsparcie ekspertów oraz pomoc w realizacji programów.

Przodująca w wielu rankingach Uczelnia Łazarskiego w Warszawie została też uznana za Uczelnię zapewniającą napływ solidnie wykształconych kadr zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. 

Nasza współpraca zaowocowała także wieloma dyplomami uznania dla naszych wykładowców m.in. od Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami za wybitną działalność ekspercką, jak również działalność na rzecz rozwoju polskiego budownictwa i podnoszenia jakości zarządzania nieruchomościami.

Dziękując za powyższą współpracę przy dotychczasowych VII - u EDYCJACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, wyrażam nadzieję na kontynuowanie tej współpracy i pomoc także przy kolejnych EDYCJACH.

Z wyrazami prawdziwego szacunku


dr Krystyna Krzekotowska


Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania Nieruchomościami i
Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami
Wykładowcy