Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Zakończenie kampanii do Parlamentu Europoejskiego
Data dodania: 2009-06-25 15:22:51

W dniu 25.06 odbyło się spotkanie podsumowuj±ce kampanie w gronie członków sztabu wyborczego oraz wolontariuszy wspieraj±cych dr Krystynę Krzekotowsk±.

          W pozytywnej kampanii naszej kandydatki poddano debatom bardzo wiele ważnych tematów aglomeracji warszawskiej w tym, petycje obywatelsk± skierowan± do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz burmistrzów Piaseczna oraz Konstancina- Jeziorna. Petycję ta wręczyła osobicie   dr Krystynę Krzekotowsk± Pani Prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Walc jednoczenie  podziękowała za pozytywne rozpatrzenie większoci wczeniej złożonych petycji.

         Bardzo miłym akcentem ze strony lidera Porozumienia Dla Przyszłoci prof. Dariusza Rosatiego było przekazanie uczestnikom kampanii pięknego podziękowania, które zapocz±tkowało kolejny etap integracji grona kandydatów, członków sztabu oraz wolontariuszy. 
    Poniżej zamieszczono tekst podziękowania skierowana do dr Krystyny Krzekotowskiej :  
  


Warszawa, 10.06.2009r.

 

 

Szanowna Pani,

           

Chcę bardzo serdecznie podziękować za start w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego „Porozumienia dla Przyszłoci – Centrolewica”. Krótki czas kampanii i niedostatek rodków nie pozwoliły nam na zdobycie mandatów, ale oddało na nas głos prawie 180 tysięcy Polaków. Na naszych listach znaleĽli się poważni, kompetentni kandydaci, a nasz program europejski spotkał się z dużym zainteresowaniem wyborców. Stanowi do solidn± podstawę dla budowy silnej centrolewicowej alternatywy dla dominuj±cych obecnie na scenie politycznej partii prawicowych. Dziękuj±c jeszcze raz za udział w kampanii wyborczej, liczę na dalsza współpracę.

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

Dariusz Rosati

Przewodnicz±cy KKW „Porozumienie dla Przyszłoci – Centrolewica”

 

 

Zobacz zdjęcia