Zaprzysiężenie Rady i Prezydenta m. st. Warszawy

Społeczny projekt uchwały Rady m. st. Warszawy wraz z pozytywnymi opiniami ekspertów został złożony i mógł zapobiec aferom reprywatyzacyjnym oraz krzywdzie tylu mieszkańców. Nie doczekał się procedowania i jest ukrywany przed nowym Prezydentem Warszawy.