Jestem kandydatką na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków. 

Na tej stronie znajdziecie wszystkie aktualne informacje o programie wyborczym i wydarzeniach związanych z kampania wyborczą.

Serdecznie zapraszam!!!

Lista kandydatów na radnych m. st. Warszawy 2018

Komitetu Wyborczego Światowego Kongresu Polaków

I. Śródmieście Ochota

 1. Krystyna Kacperczyk

 2. Bożena Danuta Sitek – 603 330 830, bozenasitek@tlen.pl

 3. Ewa Redel

 4. Kamil Kuliński

 5. Krzysztof Barszcz

 6. Joanna Kowalska

 7. Wiesław Szczęsny

 8. Jerzy Krzekotowski

II.Praga Południe

 1. Jacek Gancarson – 795741754,  jacek.info01@gmail.com

 2. Marian Popis

 3. Bożena Rępalska

 4. Barbara Zaremba

 5. Anna Orzechowska

 6. Halina Prutis – 502 569 517, t.prutis@upcpoczta.pl

 7. Paweł Kowalski

 8. Rafał Ratuski

Ш.Mokotów 

 1. Beata Mirska- Piworowicz

 2. Ewa Dolińska – Markowska – 607373649, ewa.dolinska@vp.pl

 3. Andrzej Jakubowicz

 4. Klaudia Mirska

 5. Wojciech Kaukusiński – 501306884, wk2@wp.pl

 6. Witold Kowalski

 7. Katarzyna Ciach

 8. Jolanta Stępień

IV.Wola

 1. Marcin Wroński

 2. Krystyna Aleksandrowicz

 3. Kamil Mirski

 4. Grzegorz Piworowicz

 5. Aleksandra Lewczuk

 6. Karolina Kulińska

 7. Paweł Bralski

V.Bielany Żoliborz

 1. Krystyna Krzekotowska – 603 996 408

 2. Jan Postek

 3. Barbara Widzyńska

 4. Włodzimierz Sandecki

 5. Sebastian Okulus

 6. Marek Lewandowski

 7. Krystyna Szczęsna – 608 368 092, szczesna.krystyna@wp.pl

 8. Maciej D. Ociepka – 733 114 009, m.dociepka@gmail.com

VI.Białołęka, Praga Północ 8

 1. Andrzej Rępalski – 720 206 720, oficce4you@gmail.com

 2. Kalina Tarasiuk

 3. Maria Tomaszewicz – 505 720 370

 4. Wiesława Górniak

 5. Zofia Nakielska- Cremers

 6. Karolina Łojek

 7. Tadeusz Prutis

 8. Adam Kowalewski

VII.Targówek, Rembertów, Wawer, Wesoła

 1. Wirginia Szmyt

 2. Ryszard Kacperczyk

 3. Krystyna Lempek

 4. Marcin Budzyński

 5. Agata Foks

 6. Tomasz Jedliński

 7. Jowita Tarasiuk – Kostro

 8. Ewa Bielecka

 9. Czesław Zabłocki

VIII.Ursynów. Wilanów

 1. Sylwester Szafarz

 2. Elżbieta Olechnowicz

 3. Grażyna Suwińska

 4. Agnieszka Buczyńska

 5. Grażyna Nalewajko

 6. Jarosław Lempek

 7. Stanisław Anaszewski

 8. Joanna Wiśniewska

IX.Bemowo, Ursus, Włochy 9

 1. Małgorzata Rutowicz – Rak

 2. Oliwia Nalewajko

 3. Emilia Ratuska

 4. Terasa Lewandowska

 5. Dariusz Seredyński

 6. Marcin Olszewski

 7. Monika Jedińska

 8. Wiktor Kobyliński

Komitet Wyborczy Światowego Kongresu Polaków

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wpłaty na konto naszego komitetu wyborczego mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne będące obywatelami polskimi mającymi miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpłaty mogą być dokonywane kartą płatniczą, przelewem albo czekiem.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego
wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia
za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu
wyborów (art. 134 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. kwoty 31 500,00 zł. 

Wpłaty niespełniające powyższych wymagań zostaną skonfiskowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków      Prezes Światowego Kongresu Polaków
dr Krystyna Krzekotowska                                          mec. Stefan Hambura

www.krzekotowska.pl                                                 www.swiatowykongrespolakow.pl                                                                                    

Komitet Wyborczy Światowego Kongresu Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17 kom.603996408, Regon 381042925 www.krzekotowska.pl

www.swiatowykongrespolakow.pl   Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com

Konto Komitetu Wyborczego ŚKP – PKO Bank Polski 74 1020 1013 0000 0502 0391 0429

Światowy Kongres Polaków na temat rozliczenia II Wojny Światowej

P R Z Y R Z E C Z E N I E      P U B L I C Z N E

W dniu 19.08 przed Ratuszem (Plac Bankowy) na konferencji prasowej, kandydat na Prezydenta Warszawy z ramienia Światowego Kongresu POLAKÓW dr Krystyna Krzekotowska przedstawiła Przyrzeczenie Publiczne, którego realizacja po wyborach spowoduje zmianę zarządzania miastem na przyjazne dla Obywateli, zwłaszcza w sprawach mieszkaniowych.

List otwarty do mieszkańców Warszawy >>>

Odpowiedź dr Krystyny Krzekotowskiej na Kasus Komendy

Dr Krystyna Krzekotowska – wywiad

1.Dlaczego chce Pani kandydować?

Chcę kandydować na Prezydenta Warszawy, ponieważ nie chcę aby kolejny raz Warszawiacy byli skazani na wybór między pomiędzy PISem a Platformą Obywatelską. Zamierzam pełnić tę funkcję, gdyż chcę aby Warszawa była przyjaznym miastem, aby mitręga i bezduszność urzędnicza raz na zawsze znikła z Warszawskich urzędów, aby troska o mieszkańców była emanującą na całą Polskę.
Chcę kandydować, bo mam odpowiedni program i fachowych ludzi do jego realizacji, w tym mających doświadczenie zdobyte w czasie pobytu za granicą. Jestem przygotowana do pełnienia tej zaszczytnej funkcji gdyż mam odpowiednie wykształcenie, jestem doktorem nauk prawnych, wykładowcą w katedrze Prawa Cywilnego na Uczelni Łazarskiego oraz na niemieckich uczelniach. Jestem ekspertem w dziedzinie prawa mieszkaniowego, wieloletnim radą prawnym miasta i spółdzielni. W latach 1998-2001 byłam Radcą Ambasady Polskiej w Berlinie. Wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje w kraju i za granicą dają gwarancje fachowości i wolności od partyjnych interesów, co pozwoli skupić uwagę na rzeczywistych potrzebach mieszkańców Warszawy.

 

2. Jakie zmiany zamierza Pani wprowadzić w Warszawie jeżeli obejmie urząd?

Warszawa moich marzeń ma być miastem pięknym, wygodnym i przyjaznym mieszkańcom. Dzięki podejmowaniu decyzji dla obywateli i wspólnie z obywatelami.
Problemy Warszawy, w tym bariery urzędnicze rozwoju gospodarczego, uciążliwości związane z komunikacją, smogiem, brakiem dobrze zarządzanych zasobów mieszkaniowych, uwzględniających potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, utrudnienia w dostępie do lekarzy, do terenów zielonych i miejsc rekreacyjnych, ochrona mieszkańców bezprawnie pozbawianych własniści lub statusu lokatora komunalnego – wszystko to wymaga zmian w dotychczasowej polityce miasta st. Warszawy i przywrócenia gminom ich dawnych uprawnień. Wymaga to niestrudzonej pracy uzdolnionych i stale doskonalących swoje umiejętności fachowców, wrażliwych i wolnych od urzęniczej znieczulicy, otwartych na współpracę z oganizacjami pozarządowymi i mediami, dzięki którym jest realizowane konstytucyjne prawo mieszkańców do informacji.

3. Dlaczego Pani kandydatura stanowi dobrą alternatywę dla kandydatów opozycji oraz PiS?

Potrzebny jest taki jak ja kandydat na Prezydenta Warszawy, na którego zagłosują ludzie, którym nie odpowiada żadna z dotychczasowych opcji, który daje gwarancję fachowości i jest wolny od partyjnych sporów, co pozwoli skupić uwagę na rzeczywistych potrzebach mieszkanców. Kandydat, który będzie łączył a nie dzielił, budował a nie burzyl, szanował i docenial każdego obywatela a nie deprecjonowal i poniżał, kandydat, który chce i potrafi stwarzać szanse dla przedsiębiorczych a zarazem otaczać opieką słabszych, który wie, jak dzięki współpracy Warszawiaków i Polaków w kraju z Polakami za granicą, pozyskać dla rozwoju miasta WARSZAWY kapitał i nowe technologie oraz jak uwolnić uśpiony potencjał intelektualny Polaków.

Dr. Krystyna Krzekotowska jako wykładowca i kierownik  Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przyczynia się do solidnego wykształcenia kadr w tej dziedzinie.

W Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, pełniła funkcję kierownika Zakładu Prawa Cywilnego.
Jej badania empiryczne orzecznictwa sądowego w sprawach mieszkaniowych służyły ochronie Obywateli na drodze sądowej

Jako autorka kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów poświęconych m.in. ochronie praw najemcy i spółdzielcy w spółdzielni mieszkaniowej postuluje stosowanie  i interpretowanie prawa w sposób jak najbardziej życzliwy dla Obywatela.

W ocenach eksperckich (m.in. w TVN Warszawa)  zawsze stoi po stronie krzywdzonego  Obywatela. Uczestniczy w   telefonicznych spotkaniach z Obywatelami  (m.in. w  Życiu Warszawy,  Rzeczpospolitej, Super Expresie, Faktach, Radio dla Ciebie), dotyczących   nieprawidłowości w pracy urzędów. Służy to wyeliminowaniu krzywd ludzkich, wynikających z nieznajomości prawa lub zwykłej znieczulicy.

Jej pomoc dla Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli w Warszawie, przyczyniła się do uratowania rodzinom hutniczym dachu nad głową i ugodowego zakończenia wielkiego społecznego konfliktu, stanowiącego potem wzorzec rozwiązań dla wielu podobnych spraw  w Warszawie i w całej Polsce. Jest współzałożycielką Fundacji „POMOCNA DŁOŃ”, która zbudowała pierwsze w Polsce wzorcowe centrum zamieszkania i rehabilitacji osieroconych dzieci niepełnosprawnych.

Jako współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw udziela pomocy wielu ruchom obywatelskimprzeciwko łamaniu europejskich standardów  ochrony prawnej obywateli. Przewodniczy Radzie Programowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ. Uczestniczyła w Ogólnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie, jak również w pracach parlamentarnych poprawiających regulacje prawne chroniące ofiary przemocy.

Jej pasją jest też poprawa warunków mieszkaniowych rodzin przez rozwój budownictwa i rewitalizację osiedli mieszkaniowych przy wykorzystaniu funduszy europejskich, z udziałem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Podejmowała liczne inicjatywy dla spowodowania wydania przepisów niezbędnych dla uruchomienia wspomnianych funduszy dla dobra mieszkańców.

Jako radna Gminy Bielany w latach 1994-1998 przyczyniła się do wdrożenia na terenie tej gminy nowych programów mieszkaniowych, uchwalenia prawa miejscowego respektującego prawa najemców oraz poprawy relacji urząd- Obywatel.

W okresie służby dyplomatycznej w Niemczech była współzałożycielką wielu Polsko-Niemieckich organizacji, w których podejmowane są ważne dla rozwoju miast inicjatywy, zwłaszcza ze strony    Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Miast, Ekologii i Ochrony Środowiska oraz   Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Dzięki temu upowszechniane są  w Polsce europejskie standardy przyjaznego Obywatelom zarządzania miastem oraz ochrony prawnej Obywateli

Wspólnie z wieloma organizacjami podejmuje też działania na rzecz równouprawnienia i poprawy sytuacji kobiet oraz  ochrony ich zdrowia.

Dr Krystyna Krzekotowska została wyróżniona m.in. statuetką Stowarzyszenia Damy Radę  za działalność społeczną i charytatywną, dyplomem uznania Kongresu Budownictwa za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiego budownictwa oraz dyplomem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami za działalność w zakresie podnoszenia jakości zarządzania nieruchomościami i zapewniania solidnie wykształconych kadr.

Za pomoc merytoryczną i ekspercką otrzymała też podziękowanie Sejmu RP oraz producenta i zespołu programu Ruch w Nieruchomościach na antenie TV Biznes

Powyższe dokonania,  doświadczenia społeczne i zawodowe oraz  prospołeczna postawa dr Krystyny Krzekotowskiej –  wszystko to jest najlepszą gwarancją, że nie zawiedzie swoich wyborców. Są dowodem, a nie czczą obietnicą, że dr Krystyna Krzekotowska – jeśli udzielicie Jej zaufania i oddacie na Nią swój głos – będzie  kompetentnie współpracować na rzecz przyjaznego Obywatelom zarządzania miastem wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli.

Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy

Dr Krystyna Krzekotowska jest autorką książek i innych publikacji prawniczych poświęconych m.in. eksmisji sprawcy przemocy domowej. Ostatnio wydała książkę na temat: „Własność budynków i lokali”, w której upowszechnia nowe przepisy dotyczące zapobiegania przemocy domowej przez odseparowanie sprawcy od ofiary. Służy to podniesieniu świadomości prawnej , w tym poszerzeniu wiedzy zarówno prawników, jaki i zarządców nieruchomości, by mogli stać się – tak jak na Zachodzie – sojusznikami w zwalczaniu przemocy domowej. Jest to pierwsza publikacja cywilistyczna, w której analizuje się całościowo zagadnienie eksmisji z mieszkania sprawcy przemocy, przy uwzględnieniu zarówno przepisów cywilistycznych, jak i przepisów prawa karnego. Jako ekspert i przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Damy Radę uczestniczyła w licznych kampaniach na rzecz wzmocnienia ochrony prawnej ofiar przemocy domowej, w tym kilkunastu interdyscyplinarnych konferencji w Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich organizowanych przez Stowarzyszenie Damy Radę oraz Fundację „Razem Lepiej”. Uczestniczyła też w charakterze eksperta w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych. Uzyskane z udziałem dr Krystyny Krzekotowskiej informacje Stowarzyszenia Damy Radę oraz Fundacji” Razem Lepiej” były pomocne w pracach sejmowych nad nowelizacją ustawy o zapobieganiu przemocy domowej, w których uczestniczyła w charakterze eksperta. Jako wykładowca kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami dr Krystyna Krzekotowska zjednuje do współpracy ważnego nowego partnera w walce z przemocą domową, jakim są także w wielu innych państwach ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI. Dr Krystyna Krzekotowska – były wieloletni dyplomata w Niemczech - przyczynia się też do pogłębienia międzynarodowej współpracy dla zwalczania przemocy domowej, nawiązując współpracę zwłaszcza z niemieckimi prawnikami jako wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw oraz Przewodnicząca Rady Naukowe Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa Rozwoju Miast i Ekologii. Za swe zasługi dr Krystyna Krzekotowska została odznaczona m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymała też od Stowarzyszenia „Damy Radę” Dyplom Uznana za działalność społeczna i charytatywną na rzecz walki z wykluczeniem społecznym. W 2014 r. została uhonorowana Dyplomem Uznania Wydziału Prawa I Administracji Uczelni Łazarskiego i Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii za wybitne Zasługi położone dla współpracy międzynarodowej i upowszechniania europejskich standardów ochrony praw obywatelskich. W 2014 r. dr Krystyna Krzekotowska jako wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej przy Prezydencie m.st. Warszawy zaprosiła do współpracy organizacje zajmujące się zwalczaniem przemocy i partycypacją obywatelską w tej dziedzinie, w tym Fundację RAZEM LEPIEJ. W działalności społecznej i zawodowej dr Krystyna Krzekotowska korzysta z oparcia, jakim jest dla niej mąż mec. Jerzy Krzekotowski, wspólnie organizując liczne akcje społecznej pomocy prawnej, udzielając takiej pomocy także stowarzyszeniom i fundacjom w obronie pokrzywdzonych. 21 stycznia 2015 r. Prezydent m. ST. Warszawy Hanna Gronkiewicza Waitz wręczyła Krystynie i Jerzemu Krzekotowskim Medal za Długoletnie Pozycie Małżeńskie przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2014 r.
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy udostępnił(a) post.
Pamiętacie Krystyna Krzekotowska - kandydatkę na prezydenta, która kazała Warszawiakom wstać z kolan?
Tym razem zachęca do pomocy wspierając Jej fundacje. Poniżej apel pani Krystyny. Pomagajmy:
"Z góry serdecznie dziękuję za ten odruch serca i pomocy, za co będę bardzo, bardzo wdzięczna.

Pomocna Dłoń będzie pomocna w razie potrzeby także Tobie.

Serdecznie pozdrawiam

Krystyna Krzekotowska
Współzałożyciel i członek Zarządu Fundacji Pomocna Dłoń"
https://pomagam.pl/2kfh5nqy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy udostępnił(a) link.
KW Światowego Kongresu Polaków Krystyna Krzekotowska jako kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy udostępnił(a) link.
dr Krystyna Krzekotowska jest wykładowcą Uczelni Łazarskiego i kierownikiem Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami, Pośrednictwa i Wyceny Nieruch...
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
dr Krystyna Krzekotowska, praca, rodzina i inicjatywy obywatelskie
dr Krystyna Krzekotowska jest wykładowcą Uczelni Łazarskiego i kierownikiem Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami, Pośrednictwa i Wyceny Nieruch...
youtube.com
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy udostępnił(a) link.
Konferencja pt.„Kandydaci na Prezydenta Warszawy a reprywatyzacja”(cz.6) http://press.warszawa.pl/?p=62550
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Konferencja pt.„Kandydaci na Prezydenta Warszawy a reprywatyzacja”(cz.6)
Konferencja pt.„Kandydaci na Prezydenta Warszawy a reprywatyzacja”(cz.6) http://press.warszawa.pl/?p=62550
youtube.com
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy udostępnił(a) link.
5 praw dla Warszawy. Hasło dr. Krystyny Krzekotowskiej http://press.warszawa.pl/?p=62070
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
5 praw dla Warszawy. Hasło dr Krystyny Krzekotowskiej
5 praw dla Warszawy. Hasło dr. Krystyny Krzekotowskiej http://press.warszawa.pl/?p=62070
youtube.com

Tytuł

Dr Krystyna Krzekotowska kandydat na Prezydenta Warszawy i mec. STEFAN HAMBURA dziś 17.08.o godz. 16.00 odbierają z rąk Komisarza Wyborczego na Placu Bankowym akt rejestracji Komitetu Wyborczego Światowego Kongresu Polaków.

Zapraszamy na tę uroczystą chwilę.

Zapraszamy też na pierwszą konferencję prasową i spotkanie z wyborcami 17.08. godz. 17.30 ul. Gombrowicza 17.