Jestem kandydatką na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków. 

Na tej stronie znajdziecie wszystkie aktualne informacje o programie wyborczym i wydarzeniach związanych z kampania wyborczą.

Serdecznie zapraszam!!!

Lista kandydatów na radnych m. st. Warszawy 2018

Komitetu Wyborczego Światowego Kongresu Polaków

I. Śródmieście Ochota

 1. Krystyna Kacperczyk

 2. Bożena Danuta Sitek – 603 330 830, bozenasitek@tlen.pl

 3. Ewa Redel

 4. Kamil Kuliński

 5. Krzysztof Barszcz

 6. Joanna Kowalska

 7. Wiesław Szczęsny

 8. Jerzy Krzekotowski

II.Praga Południe

 1. Jacek Gancarson – 795741754,  jacek.info01@gmail.com

 2. Marian Popis

 3. Bożena Rępalska

 4. Barbara Zaremba

 5. Anna Orzechowska

 6. Halina Prutis – 502 569 517, t.prutis@upcpoczta.pl

 7. Paweł Kowalski

 8. Rafał Ratuski

Ш.Mokotów 

 1. Beata Mirska- Piworowicz

 2. Ewa Dolińska – Markowska – 607373649, ewa.dolinska@vp.pl

 3. Andrzej Jakubowicz

 4. Klaudia Mirska

 5. Wojciech Kaukusiński – 501306884, wk2@wp.pl

 6. Witold Kowalski

 7. Katarzyna Ciach

 8. Jolanta Stępień

IV.Wola

 1. Marcin Wroński

 2. Krystyna Aleksandrowicz

 3. Kamil Mirski

 4. Grzegorz Piworowicz

 5. Aleksandra Lewczuk

 6. Karolina Kulińska

 7. Paweł Bralski

V.Bielany Żoliborz

 1. Krystyna Krzekotowska – 603 996 408

 2. Jan Postek

 3. Barbara Widzyńska

 4. Włodzimierz Sandecki

 5. Sebastian Okulus

 6. Marek Lewandowski

 7. Krystyna Szczęsna – 608 368 092, szczesna.krystyna@wp.pl

 8. Maciej D. Ociepka – 733 114 009, m.dociepka@gmail.com

VI.Białołęka, Praga Północ 8

 1. Andrzej Rępalski – 720 206 720, oficce4you@gmail.com

 2. Kalina Tarasiuk

 3. Maria Tomaszewicz – 505 720 370

 4. Wiesława Górniak

 5. Zofia Nakielska- Cremers

 6. Karolina Łojek

 7. Tadeusz Prutis

 8. Adam Kowalewski

VII.Targówek, Rembertów, Wawer, Wesoła

 1. Wirginia Szmyt

 2. Ryszard Kacperczyk

 3. Krystyna Lempek

 4. Marcin Budzyński

 5. Agata Foks

 6. Tomasz Jedliński

 7. Jowita Tarasiuk – Kostro

 8. Ewa Bielecka

 9. Czesław Zabłocki

VIII.Ursynów. Wilanów

 1. Sylwester Szafarz

 2. Elżbieta Olechnowicz

 3. Grażyna Suwińska

 4. Agnieszka Buczyńska

 5. Grażyna Nalewajko

 6. Jarosław Lempek

 7. Stanisław Anaszewski

 8. Joanna Wiśniewska

IX.Bemowo, Ursus, Włochy 9

 1. Małgorzata Rutowicz – Rak

 2. Oliwia Nalewajko

 3. Emilia Ratuska

 4. Terasa Lewandowska

 5. Dariusz Seredyński

 6. Marcin Olszewski

 7. Monika Jedińska

 8. Wiktor Kobyliński

Komitet Wyborczy Światowego Kongresu Polaków

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wpłaty na konto naszego komitetu wyborczego mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne będące obywatelami polskimi mającymi miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpłaty mogą być dokonywane kartą płatniczą, przelewem albo czekiem.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego
wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia
za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu
wyborów (art. 134 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. kwoty 31 500,00 zł. 

Wpłaty niespełniające powyższych wymagań zostaną skonfiskowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków      Prezes Światowego Kongresu Polaków
dr Krystyna Krzekotowska                                          mec. Stefan Hambura

www.krzekotowska.pl                                                 www.swiatowykongrespolakow.pl                                                                                    

Komitet Wyborczy Światowego Kongresu Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17 kom.603996408, Regon 381042925 www.krzekotowska.pl

www.swiatowykongrespolakow.pl   Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com

Konto Komitetu Wyborczego ŚKP – PKO Bank Polski 74 1020 1013 0000 0502 0391 0429

Światowy Kongres Polaków na temat rozliczenia II Wojny Światowej

P R Z Y R Z E C Z E N I E      P U B L I C Z N E

W dniu 19.08 przed Ratuszem (Plac Bankowy) na konferencji prasowej, kandydat na Prezydenta Warszawy z ramienia Światowego Kongresu POLAKÓW dr Krystyna Krzekotowska przedstawiła Przyrzeczenie Publiczne, którego realizacja po wyborach spowoduje zmianę zarządzania miastem na przyjazne dla Obywateli, zwłaszcza w sprawach mieszkaniowych.

List otwarty do mieszkańców Warszawy >>>

Odpowiedź dr Krystyny Krzekotowskiej na Kasus Komendy

Dr Krystyna Krzekotowska – wywiad

1.Dlaczego chce Pani kandydować?

Chcę kandydować na Prezydenta Warszawy, ponieważ nie chcę aby kolejny raz Warszawiacy byli skazani na wybór między pomiędzy PISem a Platformą Obywatelską. Zamierzam pełnić tę funkcję, gdyż chcę aby Warszawa była przyjaznym miastem, aby mitręga i bezduszność urzędnicza raz na zawsze znikła z Warszawskich urzędów, aby troska o mieszkańców była emanującą na całą Polskę.
Chcę kandydować, bo mam odpowiedni program i fachowych ludzi do jego realizacji, w tym mających doświadczenie zdobyte w czasie pobytu za granicą. Jestem przygotowana do pełnienia tej zaszczytnej funkcji gdyż mam odpowiednie wykształcenie, jestem doktorem nauk prawnych, wykładowcą w katedrze Prawa Cywilnego na Uczelni Łazarskiego oraz na niemieckich uczelniach. Jestem ekspertem w dziedzinie prawa mieszkaniowego, wieloletnim radą prawnym miasta i spółdzielni. W latach 1998-2001 byłam Radcą Ambasady Polskiej w Berlinie. Wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje w kraju i za granicą dają gwarancje fachowości i wolności od partyjnych interesów, co pozwoli skupić uwagę na rzeczywistych potrzebach mieszkańców Warszawy.

 

2. Jakie zmiany zamierza Pani wprowadzić w Warszawie jeżeli obejmie urząd?

Warszawa moich marzeń ma być miastem pięknym, wygodnym i przyjaznym mieszkańcom. Dzięki podejmowaniu decyzji dla obywateli i wspólnie z obywatelami.
Problemy Warszawy, w tym bariery urzędnicze rozwoju gospodarczego, uciążliwości związane z komunikacją, smogiem, brakiem dobrze zarządzanych zasobów mieszkaniowych, uwzględniających potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, utrudnienia w dostępie do lekarzy, do terenów zielonych i miejsc rekreacyjnych, ochrona mieszkańców bezprawnie pozbawianych własniści lub statusu lokatora komunalnego – wszystko to wymaga zmian w dotychczasowej polityce miasta st. Warszawy i przywrócenia gminom ich dawnych uprawnień. Wymaga to niestrudzonej pracy uzdolnionych i stale doskonalących swoje umiejętności fachowców, wrażliwych i wolnych od urzęniczej znieczulicy, otwartych na współpracę z oganizacjami pozarządowymi i mediami, dzięki którym jest realizowane konstytucyjne prawo mieszkańców do informacji.

3. Dlaczego Pani kandydatura stanowi dobrą alternatywę dla kandydatów opozycji oraz PiS?

Potrzebny jest taki jak ja kandydat na Prezydenta Warszawy, na którego zagłosują ludzie, którym nie odpowiada żadna z dotychczasowych opcji, który daje gwarancję fachowości i jest wolny od partyjnych sporów, co pozwoli skupić uwagę na rzeczywistych potrzebach mieszkanców. Kandydat, który będzie łączył a nie dzielił, budował a nie burzyl, szanował i docenial każdego obywatela a nie deprecjonowal i poniżał, kandydat, który chce i potrafi stwarzać szanse dla przedsiębiorczych a zarazem otaczać opieką słabszych, który wie, jak dzięki współpracy Warszawiaków i Polaków w kraju z Polakami za granicą, pozyskać dla rozwoju miasta WARSZAWY kapitał i nowe technologie oraz jak uwolnić uśpiony potencjał intelektualny Polaków.

Dr. Krystyna Krzekotowska jako wykładowca i kierownik  Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przyczynia się do solidnego wykształcenia kadr w tej dziedzinie.

W Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, pełniła funkcję kierownika Zakładu Prawa Cywilnego.
Jej badania empiryczne orzecznictwa sądowego w sprawach mieszkaniowych służyły ochronie Obywateli na drodze sądowej

Jako autorka kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów poświęconych m.in. ochronie praw najemcy i spółdzielcy w spółdzielni mieszkaniowej postuluje stosowanie  i interpretowanie prawa w sposób jak najbardziej życzliwy dla Obywatela.

W ocenach eksperckich (m.in. w TVN Warszawa)  zawsze stoi po stronie krzywdzonego  Obywatela. Uczestniczy w   telefonicznych spotkaniach z Obywatelami  (m.in. w  Życiu Warszawy,  Rzeczpospolitej, Super Expresie, Faktach, Radio dla Ciebie), dotyczących   nieprawidłowości w pracy urzędów. Służy to wyeliminowaniu krzywd ludzkich, wynikających z nieznajomości prawa lub zwykłej znieczulicy.

Jej pomoc dla Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli w Warszawie, przyczyniła się do uratowania rodzinom hutniczym dachu nad głową i ugodowego zakończenia wielkiego społecznego konfliktu, stanowiącego potem wzorzec rozwiązań dla wielu podobnych spraw  w Warszawie i w całej Polsce. Jest współzałożycielką Fundacji „POMOCNA DŁOŃ”, która zbudowała pierwsze w Polsce wzorcowe centrum zamieszkania i rehabilitacji osieroconych dzieci niepełnosprawnych.

Jako współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw udziela pomocy wielu ruchom obywatelskimprzeciwko łamaniu europejskich standardów  ochrony prawnej obywateli. Przewodniczy Radzie Programowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ. Uczestniczyła w Ogólnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie, jak również w pracach parlamentarnych poprawiających regulacje prawne chroniące ofiary przemocy.

Jej pasją jest też poprawa warunków mieszkaniowych rodzin przez rozwój budownictwa i rewitalizację osiedli mieszkaniowych przy wykorzystaniu funduszy europejskich, z udziałem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Podejmowała liczne inicjatywy dla spowodowania wydania przepisów niezbędnych dla uruchomienia wspomnianych funduszy dla dobra mieszkańców.

Jako radna Gminy Bielany w latach 1994-1998 przyczyniła się do wdrożenia na terenie tej gminy nowych programów mieszkaniowych, uchwalenia prawa miejscowego respektującego prawa najemców oraz poprawy relacji urząd- Obywatel.

W okresie służby dyplomatycznej w Niemczech była współzałożycielką wielu Polsko-Niemieckich organizacji, w których podejmowane są ważne dla rozwoju miast inicjatywy, zwłaszcza ze strony    Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Miast, Ekologii i Ochrony Środowiska oraz   Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Dzięki temu upowszechniane są  w Polsce europejskie standardy przyjaznego Obywatelom zarządzania miastem oraz ochrony prawnej Obywateli

Wspólnie z wieloma organizacjami podejmuje też działania na rzecz równouprawnienia i poprawy sytuacji kobiet oraz  ochrony ich zdrowia.

Dr Krystyna Krzekotowska została wyróżniona m.in. statuetką Stowarzyszenia Damy Radę  za działalność społeczną i charytatywną, dyplomem uznania Kongresu Budownictwa za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiego budownictwa oraz dyplomem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami za działalność w zakresie podnoszenia jakości zarządzania nieruchomościami i zapewniania solidnie wykształconych kadr.

Za pomoc merytoryczną i ekspercką otrzymała też podziękowanie Sejmu RP oraz producenta i zespołu programu Ruch w Nieruchomościach na antenie TV Biznes

Powyższe dokonania,  doświadczenia społeczne i zawodowe oraz  prospołeczna postawa dr Krystyny Krzekotowskiej –  wszystko to jest najlepszą gwarancją, że nie zawiedzie swoich wyborców. Są dowodem, a nie czczą obietnicą, że dr Krystyna Krzekotowska – jeśli udzielicie Jej zaufania i oddacie na Nią swój głos – będzie  kompetentnie współpracować na rzecz przyjaznego Obywatelom zarządzania miastem wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli.

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

Tytuł

Dr Krystyna Krzekotowska kandydat na Prezydenta Warszawy i mec. STEFAN HAMBURA dziś 17.08.o godz. 16.00 odbierają z rąk Komisarza Wyborczego na Placu Bankowym akt rejestracji Komitetu Wyborczego Światowego Kongresu Polaków.

Zapraszamy na tę uroczystą chwilę.

Zapraszamy też na pierwszą konferencję prasową i spotkanie z wyborcami 17.08. godz. 17.30 ul. Gombrowicza 17.