Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków

W sprawie ochrony zdrowia:

Służba zdrowia – zwłaszcza w Warszawie – nie nadąża za potrzebami w zakresie leczenia i nie wykorzystuje wszystkich zdobyczy medycyny dla ratowania zdrowia i życia Polaków. Konieczne jest z jednej strony podjęcie radykalnych działań w kierunku zmiany tego stanu rzeczy.

Z jednej strony powinno to polegać na wyeliminowaniu szkodliwych dla zdrowia czynników życia w mieście, a z drugiej strony na usprawnieniu opieki medycznej.

Konieczne jest zapewnienie szybszego dostępu do specjalistów, do wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób.

Dotyczy to zwłaszcza rozszczepu podniebienia u dzieci, które może być całkowicie wyleczone przy współpracy interdyscyplinarnej lekarzy chirurgów, psychologów , logopedów i pedagogów.
Wczesna i kompetentna pomoc może przywrócić dzieciom funkcję mowy, a tym samym umożliwić prawidłowy dzieciom zagrożonym z tego powodu społecznym wykluczeniem.
Znacznie większy niż dotąd nacisk położyć należy na profilaktykę zdrowotną, w szczególności na zapobieganie wielu chorobom cywilizacyjnym dzięki odkryciom naukowym m.in. w dziedzinie endokrynologii.

Wzmóc trzeba opiekę zdrowotną nad osobami starszymi.
Służbie zdrowia należy zapewnić warunki do prawidłowego wykonywania tego zawodu dla dobra pacjentów.

Usprawnieniu służby zdrowia winna służyć decentralizacja i przekazania niektórych uprawnień ze szczebla miasta na szczebel dzielnicowy, a więc bliżej Obywatela i jego potrzeb, aby potrzeby te były lepiej zaspokajane.

Obecna reforma służby zdrowia jest w każdym razie dalece nie wystarczająca.