Przyjazne traktowanie obywatela

Dr Krystyna Krzekotowska: Rządzić wspólnie z obywatelami