O prawach Polaków w Polsce i zagranicą

MIESZKAĆ ŚWIADOMIE

Wypełniając lukę w dostarczaniu Polakom w kraju i za granicą, niezbędnej do funkcjonowania we współczesnym świecie (co jest obowiązkiem Państwa) portal PolskaMówi uruchomił serię rozmów na ten temat.

Pierwsza seria dotyczy niezmiernie ważnego dla Polaków w Polsce i za granicą, prawa do ”dachu nad głową”, czyli form prawnych korzystania z lokali mieszkalnych.

Red. Bogdan Ulka zadaje istotne pytania: Czy lokator ma jakieś szanse, by uchronić się przed eksmisją? Gdzie ma szukać pomocy? Jaką rolę w sporze z najemcą powinna odegrać gmina?

W portalu PolskaMówi.pl dr Krystyna Krzekotowska z Uczelni Łazarskiego radzi, w jaki sposób wykorzystać obowiązujące prawo, by nie znaleźć się na bruku. Jakie prawa i obowiązki mają strony umowy najmu, jak odzyskać prawo do mieszkania, utracone bezpodstawnie z powodu wyjazdu za granicę. Poszczególne odcinki dotyczą zagadnień uregulowanych w prawie mieszkaniowym i spółdzielczym oraz w ustawie o własności lokali.

Wspomnieć trzeba o takich odcinkach, jak:
• Zapobieganie eksmisji,
• Podwyżka czynszu,
• Najem lokali socjalnych,
• Obowiązki gminy,
• Bezpłatna pomoc prawna,
• Eksmisja sprawcy przemocy domowej,
• Najem okolicznościowy oraz nowa seria poświęcona Prawom Polaków za granicą lub po powrocie z zagranicy.

Na łamach portalu „Polska Mówi” dr Krystyna Krzekotowska komentuje też drastyczne postępowanie władz samorządowych, które zamiast wykonywać swój obowiązek zaspakajania potrzeb mieszkaniowych słabszych ekonomicznie mieszkańców, wytaczają przeciwko nim pozwy o eksmisję z powodu biedy i zaległości czynszowych.

Bolesnym przykładem jest tu eksmitowanie do noclegowni matek z małymi dziećmi a nawet 80-letniej kobiety.

Poniżej podajemy link do poszczególnych odcinków tej serii:
http://www.polskamowi.pl/page/1/?s=krzekotowska