P r o g r a m dr Krystyna Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków

 

  1. Mieszkania dla rodzin i singli – dla młodych i starszych

Rozwinę program budownictwa, w tym domów wielopokoleniowych i innych form budownictwa specjalistycznego dla niepełnosprawnych i starszych oparty na współpracy z inwestorami prywatnymi. W tym celu Miasto Warszawa uruchomi partnerstwo publiczno-prywatne i będzie przekazywać grunty pod budowę prywatnym właścicielom, tak jak w Rzymie i Berlinie. Grunty będę przekazywać zarówno deweloperom, jak i spółdzielniom mieszkaniowym.

Obydwu tym grupom inwestorów zapewnię możliwości rozwojowe, takie jakie mają na całym świecie.

Trzeba pamiętać o tej ostatniej formie gospodarowania, gdyż im więcej spółdzielni, tym większy rozwój gospodarczy. Spółdzielcze formy gospodarowania są szkołą demokracji i zapobiegają wywoływaniu przez spekulantów kryzysów gospodarczych.

Przyznam obniżki czynszu do 50% oraz środki na remont i dostosowanie mieszkań do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, tak jak w Poznaniu.

Kontynuowana będzie sprzedaż lokali komunalnych na preferencyjnych zasadach, takich samych, na jakich były sprzedawane dotąd.

Spowoduję, że Miasto Warszawa przejmie obowiązek płacenia czynszu za najemcę zalęgającego z opłatami z powodu sytuacji losowych, aby zapobiec jego eksmisji i bezdomności – powodującej tragedie rodzin i dzieci oraz koszty wychodzenia z bezdomności.

Zabronię wynajmowania za pieniądze podatników adwokatów nie po to aby służyli Obywatelom lecz po to, by ich gnębili i wytaczali powództwa sądowe władz Miasta Warszawy przeciwko swoim mieszkańcom. Służebna wobec Obywateli władza nie może tego czynić, ani windować czynsze za lokale użytkowe doprowadzając firmy do bankructwa. Potem lokale takie stoją puste i nie są udostępniane nawet organizacjom pozarządowym.

Ponadto wycofam niedopuszczalne już wniesione pozwy. W to miejsce wprowadzę mediacje i ugody.

Nie są to puste obietnice, gdyż za moją wiarygodnością przemawiają konkretne moje dokonania, choć nie miałam i nie mam do dyspozycji takich środków jak kandydaci, którzy już rządzili. (m.in. zbudowanie i prowadzenie DOMU Fundacji Pomocna Dłoń dla niepełnosprawnych dzieci, Dom Wielpokoleniowy, obrona przed eksmisją tysięcy lokatorów mieszkań zakładowych byłej Huty Warszawa, autorstwo licznych książek i setki innych publikacji poświeconych ochronie prawnej lokatorów i właścicieli przed bezprawnym pozbawianiem ich tytułu prawnego, do dachu nad głową).


  1. W sprawie komunikacji i zapobiegania smogowi i korkom ulicznym

Wprowadzę objazdy dla tirów i bezpłatną komunikację w mięście, aby zapobiec smogowi i korkom ulicznym, odbijającym się ujemnie na komforcie życia Warszawiaków, na ich zdrowiu oraz pracy i działalności gospodarczej.

Rozbudowę metra przeprowadzę – zgodnie z ustaleniami fachowców od ruchu drogowego a nie laików z partyjnego klucza. Uwzględnię walory szynowej komunikacji naziemnej, jak to ma miejsce w Berlinie.

Dysponuje zapleczem eksperckim i mam gotowe projekty dzięki organizowaniu międzynarodowej i ogólnopolskiej współpracy m.in. jako współzałożyciel i członek władz Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Ekologii, Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej Urzędu Miasta oraz radca prawny Prezydenta Miasta.


  1. W dziecinie gospodarki

Powyższe dwa punkty programu mają istotne znaczenie także dla rozwoju gospodarki. Usunę wszelkie prawne bariery rozwoju gospodarczego, wykorzystując mój dorobek współpracy z KIG, Lewiatanem i wieloma innym organizacjami pozarządowymi.

Wykorzystam też doświadczenia Zespołu Interwencyjno-Prawnego Światowego Kongresu Polaków, z których wynika, że największą barierą rozwoju gospodarczego są nieprzyjaźni urzędnicy, interpretujący prawo na niekorzyść firm i obywateli zamiast – zgodnie z wyraźnym przepisem zmienionego kodeksu postępowania administracyjnego – w razie wątpliwości na korzyść Obywateli.

Dla usprawnienia załatwienia spraw Obywateli i podmiotów gospodarczych wprowadzę system permanentnych treningów i szkoleń. Będę premiowała pracowników urzędu za kompetentne i pozytywne załatwianie spraw Obywateli a nie tak – jak dotychczas – za decyzje negatywne i koneksje.

Położę kres gnębieniu i niszczeniu ludzi i podatników bezpodstawnym nękaniem i domiarami podatkowymi.


  1. W dziedzinie reprywatyzacji

Dotychczasowe formy reprywatyzacji krzywdziły zarówno prawowitych właścicieli jak i lokatorów. Ja na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzę ją skutecznie.

Jednocześnie zapewnię pełne poszanowanie praw obydwu wspomnianych grup. Dysponuję gotowymi projektami ustawy oraz uchwał Rady M.st. Warszawy. Współtworzyłam je przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, zarówno właścicielskimi jak i lokatorskimi.

Jeśli nie da się tego celu zrealizować w formie ustawy (z powodu skonfliktowania politycznych opcji, co ma obecnie miejsce) przeprowadzę to w formie prawa miejscowego czyli w formie uchwały Rady m. St. Warszawy, tak jak to miało miejsce na Bielanach, gdy byłam radną i wiceprzewodniczącą Rady.

Ochronę lokatorów zapewnię przez przyznanie im lokali zamiennych lub dopłaty do czynszu. Dzięki temu raz na zawsze usunę krzywdy historyczne oraz przyczynę spekulacji reprywatyzowanymi mieszkaniami i domami, a nie tylko ich skutki, jak to się dzieje obecnie.


  1. W sprawie godnych odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec

Udzielę wsparcia mieszkańcom Warszawy w dochodzeniu godnych odszkodowań za zniszczenia i straty wojenne od Republiki Federalnej Niemiec.

Jako wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników przeprowadzę to przy współpracy i z aprobatą polskich i niemieckich obywateli, którzy – w przeciwieństwie do zobojętniałych na ludzkie cierpienia polityków i dyplomatów – pragną rzeczywistego i pełnego pojednania między naszymi sąsiedzkimi narodami.

Dlatego już teraz – w dniu 7.09.2018 r. zostaną wniesione do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwsze pozwy w tej sprawie.

Szczegółowa informacja na mojej konferencji prasowej w dniu 7.09. 2018 r. godz. 11.00

W tych i we wszystkich innych sprawach Warszawy i Warszawiaków będę stosowała europejską, przyjazną mieszkańcom Warszawy strategię zarządzania miastem – WSPÓLNIE Z OBYWATELAMI I DLA OBYWATELI. Jest to strategia uwzględniająca światowe standardy ochrony prawnej i rzeczywistą partycypację obywatelską a nie jej namiastkę i pozorne konsultacje (często w godzinach pracy aby uniemożliwić uczestnictwo pracującym Warszawiakom).

Będę dla Was Szanowni Mieszkańcy Warszawy zawsze dostępna i będę spotykać się z Wami na regularnie organizowanych otwartych dla wszystkich zebraniach z moim osobistym uczestnictwem.

Jeśli tego chcecie Szanowni Mieszkańcy Warszawy, proszę o oddanie głosu na mnie jako kandydata na w Prezydenta Warszawy oraz na kandydatów do Rady m.st. Warszawy w wyborach, dniu 21.10.2018 r.

dr Krystyna Krzekotowska

Kandydat na Prezydenta Warszawy i

radną Rady m.st. Warszawy w Okręgu V (Bielany Żoliborz)

www.swiatowykongrespolakow.pl