LIST OTWARTY Światowego Kongresu Polaków

SZANOWNI WARSZAWIACY.

Szanowny Pan Rafał Trzaskowski, Prezydent m. st. Warszawy,

Szanowni Radni m. st. Warszawy

 

Dziękujemy Szanownym Warszawiakom za każdy  GŁOS oddany na . Kandydatów na Radnych Rady m. st. Warszawy oraz na  kandydata na Prezydenta Warszawy dr Krystynę Krzekotowską.

Gratulujemy serdecznie wszystkim demokratycznie wybranym radnym oraz Panu Prezydentowi  Rafałowi Trzaskowskiemu.

 

Szanując demokratyczną decyzję Warszawiaków polecamy nowym RADNYM Rady m. st. Warszawy oraz Panu Prezydentowi  służący dobru Warszawiaków oraz ich ochronie  Program 5 PRAW DLA WARSZAWY  Światowego Kongresu Polaków oraz strategię przyjaznego Obywatelom zarządzania miastem Stołecznym Warszawą.

 

Deklarujemy gotowość do obywatelskiej partycypacji także w ramach Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej, która pierwszy raz od  czasu powstania tej Komisji uruchomiła wymianę dobrych praktyk z innymi tego typu Komisjami w Warszawie oraz w innych państwach (inicjując i współorganizując wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uczelnią Łazarskiego  pierwszy Polsko-Niemiecki Kongres Prawniczy w Warszawie w dniu 20.04. 2018 r.).

Z Inicjatywy tej Komisji oraz Światowego Kongresu Polaków powstały służące wzmocnieniu obywatelskiej partycypacji  Kluby Pomocy Sąsiedzkiej (KPS).

 

Z wyrazami szacunku

mec Stefan Hambura

Prezes Światowego Kongresu Polaków

Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej