List otwarty do Mieszkańców Warszawy

Szanowni Państwo,

Jako kandydat na Prezydenta Warszawy z ramienia Światowego Kongresu Polaków często jestem pytana o motywację do startu w wyborach.

Odpowiadam trochę nieskromnie, ale zgodnie z prawdą, że popycha mnie do tego moja prospołeczna pasja i społecznikowskie oddanie obywatelom.

Staram się nie być gołosłowna i dlatego podaję znane i weryfikowalne przykłady moich dotychczasowych działań społecznikowskich i konkretnej pomocy ludziom i mieszkańcom Warszawy.

1. Na rzecz Fundacji Pomocna Dłoń, która zbudowała i prowadzi pierwszy w Polsce dom mieszkalno-mieszkalno-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w Warszawie.

2. Na rzecz Stowarzyszenia Damy Radę i obrony kobiet i dzieci przed przemocą domową, z którym zorganizowaliśmy konsultację ustawy i zapobiegania przemocy na konferenchach w Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich , co pomogło w przyspieszeniu nowelizacji tej ustawy.

3. Na rzecz Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli, dzięki czemu uratowany został dach nad głową tysiącom rodzin.

4. Na rzecz Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników i Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, z którymi współpraca przyczyniła się do poprawy polskiego ustawodawstwa i praktyki stosowania prawa w procesie transformacji ustrojowej, w tym zmian w prawie mieszkaniowym i uchwalenia poprawnej ustawy o własności lokali i wielu innych aktów prawnych ważnych dla Polaków i Warszawiaków.

5. Na rzecz Gminy Warszawa Bielany, która w tym czasie gdy byłam wiceprzewodniczącą Rady i przewodnuczącą Komisji Polityki Mieszkaniowej uchwaliła przyjazne dla Obywatelu przepisy tzw. prawa miejscowego.

6. Na rzecz młodzieży w pracy nauczyciela akademickiego na Uczelni Łazarskuego w Warszawie przez rozbudzanie zainteresowań w formie Koła Naukowego, Studenckiej Poradni Prawnej oraz współorganizację krajowych i międzynarodowych konferencji w Warszawie, służących także promocji Warszawy.

7. Na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie i w Polsce przez wydanie poradnika: “Jak wygrać ze spóldzielnią mieszkaniową” i innych publikacji ukazujących rangę i znaczenie spółdziekczości w Polsce w obronie politykami, którzy stwarzają utrudnienia dla spółdzielczości kilkudziesięcioma nowelizacjami prawa spółdzielczego.

8. Na rzecz seniorów w szczególności przez współpracę z Klubem Seniora Aktywnego i czasopismem “Głos Seniora” oraz portalem Polska Mówi w celu uruchomienie współpracy z Polakami w tym seniorami w kraju i za granicą, stworzenia cyklu publikacji o statusie prawnym seniora oraz uruchomienia budownictwa specjalistycznego zapewniającego zaspokajanie ich potrzeb mieszkaniowych oraz pozwalających na powrót do kraju Polaków seniorów.

9. Na rzecz współpracy mieszkańców Warszawy i Polaków w kraju z Polakami za granicą przez utworzenie i zarejestrowanie w sądzie Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków i zorganizowanie wyłącznie siłami społecznymi pierwszego od 1929 r. Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 3.11.2017 r. na temat: “Strategia dla Polski ponad podziałami”.

10. Na rzecz mieszkańców Warszawy zagrożonych eksmisją, którym wspólnie z mężem mec. Jerzym Krzekotowskim udzielałam pomocy, wtedy gdy inni prawnicy w obawie przed narażeniem się władzy odmawiali tej pomocy.

11. Na rzecz rozwiązania problemu reprywatyzacji w Warszawie bez tworzenia kolejnego łańcucha krzywd. Jest to możliwe przez uruchomienie przeze mnie m.in. w ramach Stowarzyszenia Obywatelskich inicjatyw współpracy ponad podziałami zarówno organizacji reprezentujących interesy właścicieli jak i najemców.

Tylko przy takiej współpracy możliwe jest rozwiązanie tego węzła gorsdyjskiego, czego zdają się nie dostrzegać skupieni na konflikcie i wzajemnym zwalczaniu się kandydaci PO i PiS

Przykłady takiej konkretnej a nie tylko słownej pomocy ludziom krzywdzonym przez władze, w tym władze miasta Warszawy mogłabym wymieniać długo.

Mam dość tej wiecznej walki, obietnic bez pokrycia i systemu, który nie wychodzi naprzeciw obywatelowi.

Uważam, że Warszawie potrzebny jest prezydent posiadający kompetencje, ale również serce.

Nie lubię pytań dotyczących kontrkandydatów. W każdym razie żaden z nich nie realizował zbyt wiele z tego co obiecuje realizować dopiero po wygraniu wyborów.
Choć w porównaniu do mnie jako należący do partii będących przy władzy mieli o wiele więcej możliwości czynienia dobra dla ludzi i mieszkańców Warszawy.

Wolę jednak nie mówić o tym co było, tylko o tym co będzie.

Będzie to Warszawa – zgodnie z moją wizją – przyjazna mieszkańcom stolicy i wszystkim Polakom w kraju i za granicą.

Warszawa wolna nie tylko od zanieczyszczonego powietrza i korków ulicznych ale także wolna od destrukcyjnych sporów i kłótni.

Warszawa pelna ludzi uśmiechniętych i życzliwych na ulicach, w domach i we wszystkich warszawskich urzędach.

Warszawa stwarzająca szanse dla przedsiębiorczych ale jednocześnie opiekuńcza w stosunku do słabszych.

Wyzwolony zostanie i skierowany na współpracę dla dobra wspólnego wielki potencjał intelektualny Warszawiaków.

Potencjał wyzwolony m.in.dzięki mediacjom i ugodom, poszukuwaniu kompromisu i wychodzeniu z wieloletniego często
uwikłania w spory partyjne, sądowe, sąsiedzkie i administracyjne.

Chcecie takiej Warszawy?

Możecie się do tego przyczynić.

Choćby przez komentowanie i przekazywanie dalej niniejszej informacji, że oprócz relamujących się każdego dni w mediach polityków Partii, które już w Warszawie rządziły istnieje kandydat taki jak Krystyna Krzekotowska

O tym, że na moim fanpage przedstawiłam do konsultacji założenia programowe.
Pragnę bowiem budować program wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli.
Zajrzyjcie Szanowni Państwo proszę
na stronę fanpage Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy i wypowiedzcie się proszę w sprawach tam poruszanych.

Z GÓRY DZIĘKUJĘ, gdyż
KAŻDA UWAGA JEST CENNA.