Komitet wyborczy Światowego Kongresu Polaków w Onecie