Dr Krystyna Krzekotowska: Musimy walczyć z patologią!