Wnioski i konferencja powyborcza Światowego Kongresu Polaków

Szanowni Państwo,

Pragnę serdecznie pogratulować Panu Rafałowi Trzaskowskiemu zwycięstw w wyborach na Prezydenta Warszawy.

Gratuluję dobrych wyników  Panu Patrykowi Jaki i Janowi Śpiewakowi oraz pozostałym kandydatom.

Przede wszystkim pragnę podziękować Mieszkańcom Warszawy oraz wszystkim Sztabowcom i Wolontariuszom oraz kandydatom do Rady m. st. Warszawy za aktywność i zaangażowanie w kampanii wyborczej. Dziękuję  też za cenne inicjatywy zacieśnienia naszej współpracy po zakończenia kampanii.

Szczególnie cenna jest nowa inicjatywa wzmocnienia przedsiębiorczości z udziałem Bizneswoman Roku – Krystyny Tarasiuk oraz Barbary Widzynskiej, w tym przeciwdziałania bezpodstawnemu podnoszeniu czynszu za lokale użytkowe, do czego włączymy Zespół Interwencyjno-Prawny Światowego Kongresu Polaków.

Zgodnie z wniesionymi w kampanii postulatami przedsiębiorców warszawskich, pragniemy rozwijać inicjatywy gospodarcze także z udziałem polskiej spółdzielczości, czemu będzie służyć  powołane w kampanii  pod kierunkiem pana prezesa Grzegorza Jakubca  CENTRUM PRAWA MIESZKANIOWEGO I SPÓŁDZIELCZEGO (CPMiS). Centrum to perspektywicznie będzie jednym z  najważniejszych działów  Światowej Akademii Prawa, której inauguracja odbyła się 12.02.2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki, jaką powołał  do życia Światowy Kongres Polaków.

Pragniemy niezwłocznie przystąpić również  do realizacji postulatów mieszkańców Warszawy i przedstawianych na odbywających się codziennie Konferencjach Prasowych  Kandydatów na radnych i Kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków  Krystyny Krzekotowskiej. Konferencje te były nagrywane przez media lecz niestety ukazywały się z nich zaledwie migawki w TVP 3, gdyż inne media pokazywały wyłącznie kandydatów  POPIS-u. Miało to miejsce z naruszeniem zasady równego traktowania, choć nasza kandydatka wygrała wszystkie cztery debaty z udziałem kandydatów na Prezydenta Warszawy. Postulaty mieszkańców Warszawy były następnie przedmiotem debaty  na  na II Światowym Kongresie Polaków na temat: Strategia dla Polski  i Warszawy ponad podziałami – Budownictwo i Partnerstwo Publiczno-Prywatne, jako koło zamachowe gospodarki.

Z uwagi na postulat uzdrowienia  wymiaru sprawiedliwości i pracy urzędników – przez wymianę dobrych praktyk i umiędzynarodowione kształcenie  – pilne się stało odbycie  podróży studyjnej do  Niemieckiej Akademii Sędziowskiej  oraz Europejskiej Akademii Prawa w Trier.

Tylko szybko realizując postulaty wyborców możemy zmobilizować także nowe władze m. st. Warszawy do  współpracy w tej dziedzinie ( na zasadzie “iść za ciosem”). Będziemy mogli  dzięki naszym inicjatywom zapewnić realizację programu  5 PRAW DLA WARSZAWY w tym PPP. Jest bowiem powszechny głód innowacyjnych pomysłów, a my je mamy i potrafim owocnie współpracować dla dobra wspólnego.

W uznaniu wielkich zasług,  jakie dla działań ponad podziałami  podjął  Pan Grzegorz Jakubiec (Tylko w SM Służew nad Dolinką odbyły się debaty i spotkania wszystkich kandydatów na Prezydenta Warszawy), otrzymał on Dyplom Konsultanta ds. Gospodarki Spółdzielczej Światowego Kongresu Polaków.  Otrzymał nadto  wyróżnienie z rąk Pani Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy.

Stworzony wspólnie  program – 5 PRAW DLA WARSZAWY  ma szansę na realizację (przez nowego Ojca Miasta Warszawy (PPP) oraz  Rząd (ustawa o reprywatyzacji).

Serdecznie zapraszamy na KONFERENCJĘ Prasową poświęconą w/w zagadnieniom, do siedziby Światowego Kongresu Polaków w dniu 26.10. 2018 r. godz. 16.00  ul. Gombrowicza 17

Temat:

Podsumowanie Kampanii Wyborczej

Plan realizacji postulatów Mieszkańców Warszawy

Łączę serdeczne pozdrowienia także od Prezesa ŚKP mec. Stefana Hambury

Z poważaniem

dr Krystyna Krzekotowska

Pełnomocnik Wyborczy Światowego Kongresu Polaków

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

www.krzekotowska.pl

www.swiatowykongrespolakow.pl