Komitet Wyborczy Światowego Kongresu Polaków

Światowy Kongres Polaków - logo

P r o g r a m dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków

 

  5 PRAW DLA WARSZAWY

 

1. Mieszkania dla rodzin i singli – dla młodych i starszych Program rozwoju budownictwa, w tym domów wielopokoleniowych i innych form budownictwa specjalistycznego dla niepełnosprawnych i starszych będzie oparty na współpracy z inwestorami prywatnymi. W tym celu Miasto Warszawa uruchomi partnerstwo publiczno-prywatne i będzie przekazywać grunty pod budowę prywatnym właścicielom, tak jak w Rzymie i Berlinie.

Zwrócę się o współpracę nie tylko do deweloperów, ale także do cenionej na całym świecie a w Polsce bezpodstawnie niszczonej (prze poprzednie władze) spółdzielczości mieszkaniowej. Zapewnię im możliwości rozwojowe takie jakie maja na całym świecie zgodnie ze stwierdzona prawidłowością, że im więcej spółdzielni, tym większy rozwój gospodarczy.

Będą przyznawane obniżki czynszu do 50% oraz środki na remont i dostosowanie mieszkań do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, tak jak to jest praktykowane przez Prezydenta miasta Poznania.

Kontynuowana będzie sprzedaż lokali komunalnych na preferencyjnych cenach, czyli na takich samych zasadach, na jakich były poprzednio sprzedawane mieszkania.

Poza tym Miasto Warszawa przejmie obowiązek płacenia czynszu za najemcę zalęgającego z opłatami z powodu sytuacji losowych, aby zapobiec jego eksmisji i bezdomności – powodującej skutkującej tragedie rodzin i dzieci oraz koszty wychodzenia z bezdomności.

Zabronione zostanie pozywanie przez miasto do sądu mieszkańców Warszawy przed wyczerpaniem drogi mediacji.

Spowoduję też wycofanie pozwów wniesionych przecinko mieszkańcom Warszawy, a w to miejsce wprowadzę mediacje i ugody.

Wiele z powyższych zadań już realizowałam siłami społecznymi. Choć nie miałam takich możliwości jak kandydaci, którzy rządzili.

I tak wspólnie z rodzicami niepełnosprawnych dzieci zbudowaliśmy i prowadzimy w ramach Fundacji Pomocna Dłoń Dom Mieszkalno-Rehabilitacyjne w Warszawie, zapewniając im opiekę i godne warunki życia i mieszkania oraz opiekę także po śmierci rodziców i opiekunów.

Wsobnie z Zespołem Interdyscyplinarnym stworzyłam aktualnie realizowaną koncepcję modelowych Domów Wielopokoleniowych.

Obroniłam przez przed eksmisją tysiące lokatorów mieszkań zakładowych byłej Huty Warszawa. Ponadto nie baczą na narażanie się władzy broniłam i bronię lokatorów w licznych programach interwencyjnych oraz w moich pracach naukowych i publikacjach z dziedziny prawa mieszkaniowego i spółdzielczego (kilkadziesiąt książek i setki innych publikacji poświeconych ochronie prawnej lokatorów i właścicieli przez bezprawnym pozbawianiem ich dachu nad głową)

 

2.Uzdrowienie komunikacji, jako ważny element profilaktyki zdrowotnej

Wprowadzę objazdy dla Tirów i bezpłatną komunikację w mięście, aby zapobiec smogowi. Rozbudowę metra przeprowadzę – zgodnie z ustaleniami fachowców od ruchu drogowego a nie z partyjnego klucza – przy uwzględnieniu komunikacji naziemnej jak to ma miejsce w Berlinie. Mam zaplecze eksperckie i gotowe projekty dzięki organizowaniu przez całe lata międzynarodowej i ogólnopolskiej współpracy m.in. jako współzałożycielka Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Ekologii, Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej Urzędu Miasta oraz radca prawny Prezydenta Miasta.

Będzie to istotny element profilaktyki zdrowotnej, która zostanie wdrożona dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi w o sferze opieki zdrowotnej.

 

3.Gospodarka wolna od barier rozwoju gospodarczego

Usunę prawne bariery rozwoju gospodarczego , wykorzystując współpracę z KIG, Lewiatanem i wieloma innym organizacjami pozarządowymi. Wykorzystam tez doświadczenia Zespołu Interwencyjno-Prawnego Światowego Kongresu Polaków, z których wynika, ze największą barierą rozwoju gospodarczego są nieprzyjaźni urzędnicy interpretujący prawo na niekorzyść firm i obywateli zamiast – zgodnie z wyraźnym przepisem zmienionego kodeksu postępowania administracyjnego – w razie wątpliwości interpretować przepisy prawne na korzyść Obywateli. Dla usprawnienia załatwienia spraw podmiotów gospodarczych wprowadzę system permanentnych treningów i będę premiowała za pozytywne załatwianie spraw Obywateli a nie tak – jak dotychczas – za decyzje negatywne. Dość gnębienia i niszczenia bezpodstawnymi domiarami podatkowymi.

 

4.Uzdrowienie chorej reprywatyzacji

Reprywatyzacja zostanie przeprowadzona z pełnym poszanowaniem praw lokatorów, gdyż współtworzyłam projekty ustawy reprywatyzacyjnej, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, zarówno właścicielskimi jak i lokatorskimi.

Usunięta zostanie przyczyna chorej reprywatyzacji, jaką jest złe chore prawo.

Jeśli z powodu uwikłania w konflikty polityków PO PiS nie da się togo dokonać w formie ustawy, co ma dotąd miejsce, przeprowadzę bezpieczną, szanującą prawa nabyte zarówno właścicieli jak i lokatorów reprywatyzację w formie prawa miejscowego, czyli w formie uchwały Rady m. st. Warszawy, tak jak to miało miejsce na Bielanach, gdy byłam radną i wiceprzewodniczącą Rady Gminy Warszawa Bielany.

Ochronę lokatorów zapewnię przez przyznanie im lokali zamiennych lub dopłaty do czynszu. Dzięki temu raz na zawsze usunę krzywdy historyczne i przyczynę spekulacji reprywatyzowanymi mieszkaniami i domami, a nie tylko ich skutki, jak to się dzieje obecnie. Dość trzymania przez całe lata nad głowami lokatorów topora i krzywdzenia prawowitych właścicieli przez władze i spekulantów. Jednym i drugim zapewnią poczucie bezpieczeństwa prawnego także na przyszłość, Tylko jak jako praktykujący i wyspecjalizowany w tej dziedzinie prawa wiem jak to zrobić.

 

5. W sprawie godnych odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec

Udzielę wsparcia mieszkańcom Warszawy w dochodzeniu godnych odszkodowań za zniszczenia i straty wojenne od Republiki Federalnej Niemiec. Jako wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników przeprowadzę to przy współpracy i z aprobatą polskich i niemieckich obywateli, którzy – nie tak jak politycy – pragną rzeczywistego i pełnego pojednania. W dniu 7.09 został wniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwszy pozew w tej sprawie.

 

W tych i we wszystkich innych sprawach Warszawy i Warszawiaków będę stosowała europejską przyjazną mieszkańcom strategię zarządzania miastem.

Polega to na podejmowaniu decyzji przez rzeczywistej a nie pozornej partycypacji obywateli, czyli WSPÓLNIE Z OBYWATELAMI I DLA OBYWATELI.

 

Będzie to strategia uwzględniająca światowe standardy ochrony prawnej i rzeczywistą partycypację obywatelska mieszkańców Warszawy.

 

 

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17, kom.603996408,KRS 0000690041 www.swiatowykongrespolakow.pl   Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com   konto PKO Bank Polski 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303y